Warmtepomp in de lift, vraag groter dan aanbod. 

Administrator (admin) on 01.11.2021

Warmtepomp in de lift, vraag groter dan aanbod. 

"De druk staat flink op de ketel" bij de installateur.

Warmtepomp in de lift.

In de branche vernemen we dat de vraag naar een warmtepomp, mede door de stijging van de gasprijs, momenteel flink toeneemt.   Of 2021 echt hogere cijfers gaat opleveren dan 2020 is nog niet helemaal duidelijk.

Menig installateur lukt het vandaag de dag niet om uberhaupt voor elke aanvraag een offerte te maken. De hoge gasprijs overspoelt de markt momenteel met vragen omtrent besparing met een warmtepomp. 

 

Tekorten in warmtepompland.

Tekorten spelen een grote rol bij het mogenlijk niet halen van de verwachtingen voor 2021:

- Er is onvoldoende technisch personeel (handjes om te installeren)
- Er is een schaarste aan grondstoffen, in veel warmtepompfabrieken draait de band niet op volle snelheid. 

 

 

Warmtepompen vorig jaar:   (bron Natuur @ milieu)
 

De populariteit van warmtepompen stijgt snel, maar de verkoopcijfers blijven nog steeds achter bij die van cv-ketels.

In 2020 werden 428.000 nieuwe cv-ketels verkocht volgens Natuur & Milieu in de jaarlijkse Gasmonitor. Dat is een daling van bijna 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De verkoop van warmtepompen nam juist met 37 procent toe, maar met 62.000 geïnstalleerde apparaten is de kloof met cv-ketels nog altijd groot te noemen. 

 

Hybride warmtepompen

Hybride warmtepompen (ketel + warmtepomp) veroorzaken netto minder CO2-uitstoot dan gewone cv-ketels, die aardgas verbranden. Ze werken op stroom en gebruiken alleen op zeer koude dagen aardgas. Met de verkoop ervan schiet nog niet op: Bij benadering werden er vorig jaar 3500 geïnstalleerd.


Dat deze apparaten zo weinig werden aangeschaft, is volgens Natuur & Milieu een gemiste kans. 'Hybride warmtepompen kunnen een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de warmtevoorziening, maar de techniek en de voordelen ervan lijken nog te weinig bekend bij consumenten'. Deze warmtepompen kunnen een interessante optie zijn voor woningen die net niet goed genoeg zijn geïsoleerd om met een warmtepomp te worden verwarmd. Natuur & Milieu schat dat zo'n 60.000 woningen die in 2020 zijn voorzien van een nieuwe cv-ketel, beter een hybride warmtepomp hadden kunnen krijgen. De aanschafkosten daarvan zijn na verwachting in 10 jaar terug te verdienen. 


Het aantal aansluitingen op warmtenetten, ook wel bekend als stadsverwarming, nam volgens de monitor met 7,5 procent toe tot bijna 366.000. In een warmtenet gaat warm water vanuit een centraal punt naar alle woningen die erop zijn aangesloten. Hoe duurzaam dat is, hangt af van de energiebron die op het centrale punt wordt gebruikt. Het is het meest duurzaam als aardwarmte of restwarmte wordt gebruikt. Restwarmte kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van de industrie of van datacenters.

Voor warmtepompen geldt hetzelfde: de apparaten hebben geen aardgas nodig, maar ze gebruiken wel relatief veel stroom. Hoe duurzamer die stroom is opgewekt, des te meer CO2-uitstoot wordt bespaard, maar dat spreekt voor zich.

 

En volgens het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2021 ©Dutch New Energy Research

  • In 2020 werden 61.788 nieuwe warmtepompen aangesloten, de hoogste jaar-op-jaar groei sinds 2017.
  • Het totaal aantal warmtepompen groeide voor het 4e jaar op rij met meer dan 25%.
  • Het totaal aantal van 260.458 aangesloten systemen groeit naar verwachting door naar ruim 330 duizend eind 2021, een toename in marktomvang van 27%.
  • In 2021 was 69% van de geïnstalleerde warmtepompsystemen een buitenlucht-waterwarmtepompsysteem.
  • Hybride warmtepompen waren goed voor 13% van de nieuwe installaties in 2020.
  • Met 900.000 geïnstalleerde systemen blijft de te verwachte aantal geïnstalleerde warmtepompen achter bij de doelstelling uit het Klimaatakkoord van tenminste 1.3 miljoen systemen in 2030

 

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zaterdag 20 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.