Hybride warmtepomp installatie

Hoewel wij, van warmtepomp-tips.nl, groot fan zijn van de warmtepomp vinden wij een hybride installatie niet echt meteen vanzelfsprekend.


Wat is een hybride systeem?

Een hybride systeem maakt gebruik van 2 verschillende energie soorten.
Een hybride auto bijvoorbeeld van benzine en elektriciteit, of van waterstof en benzine.
Een hybride fiets, van menselijke spierkracht en elektriciteit.
Een hybride warmtepompinstallatie van bijvoorbeeld Aardgas en Elektriciteit.

 

In een hybride warmtepomp installatie heb je dus bijvoorbeeld een cv-ketel op aardgas en een warmtepomp op elektriciteit.

Wat is het nut van een Hybride /  bivalent warmtepomp installatie ?

 

Waarom zou je in je woning kiezen voor zowel een warmtepomp als een aardgasketel ?

  • Als je woning geschikt is voor een warmtepomp, kun je beter alleen voor de warmtepomp gaan. Immers de weg naar de toekomst is een weg zonder aardgas. Dus kun je beter nu al zover zijn; Elektriciteit zal er ook in de toekomst zijn.
  • Als je woning niet geschikt is voor een warmtepomp, kun je beter zorgen dat eerst je woning beter wordt geïsoleerd en gereed gemaakt voor een toekomst zonder aardgas, een toekomst met laagtemperatuur verwarming.
  • Als je woning 'half' gereed is voor een warmtepomp, kun je beter nog je ketel even laten hangen en ook de andere helft eerst geschikt maken voor een warmtepomp.  Hierbij gaan we uit van de Trias Energetica.  Eerst energie besparen door de woning zo goed mogelijk te isoleren (verbruik beperken) en dan pas verder met de volgende stap.

Dat is onze mening, dit in tegenstelling tot de commercie welke bol staan van 'hybride' oplossingen en aanbiedingen.


Zou er toch een reden kunnen om voor een hybride warmtepompinstallatie te kiezen ?

Ja, stel je voor dat je veel PV panelen op je dak hebt liggen, zoveel dat je eigenlijk stroom over hebt op het einde van het jaar. Dus meer produceert dan verbruikt.  Dan kun je, in een woning die deels geschikt is, een stukje van de gasrekening afhalen. Met de overproductie van elektriciteit kun je, middels een warmtepomp, je tapwater en/of woning verwarmen of bijvoorbeeld in de zomer een stukje van de woning  verkoelen.

 

Afhankelijk van de hoeveelheid overgeproduceerde elektriciteit kun je een keuze maken voor alleen warmtapwater of naast warmtapwater ook nog verwarming met een warmtepomp.  Als het alleen warmtapwater betreft kun je ook denken  aan een warmtepompboiler, een warmtepomp die uit de ventilatielucht energie onttrekt om je tapwater te verwarmen.  Het verwarmen van de woning doe je dan nog gewoon met de ketel. Tot het moment daar is dat je woning geschikt is gemaakt (goed is geïsoleerd) voor een warmtepomp.

 

Conclusie:

Nu, anno 2020, weten we dat we in Nederland in de toekomst van het aardgas af willen. Kiezen voor een en/en situatie  aardgasketel + warmtepomp is dus niet vanzelfsprekend.
Beter is het om nu eerst je woning aan te pakken, ervoor te zorgen dat deze steeds minder energie nodig heeft om warm te worden. Immers alle energie die we in de toekomst er niet meer in hoeven stoppen besparen we dan.  De verwarmingsinstallatie zal dan, wat voor type ook, minder verbruiken dan nu.  Als de woning gereed is kun je omschakelen naar All Electric.  De gasaansluiting in onze woning is dan niet meer nodig.  We kunnen dan elektrisch koken, verwarmen en warmtapwater maken. 

 

Hybride rekenvoorbeeld

Energie besparen, rekenvoorbeeld (indicatie met marges en aannamen)

 

Stel je gasverbruik van de woning is over de laatste 5 jaar gemiddeld 1200 m³ gas.

Je hebt dan in kWh 1200 m³ x 8,8 kW (netto inhoud bovenwaarde en rendement al verwerkt) = 10560 kWh aan energie afgegeven aan verwarming.

 

Globaal berekend is het benodigd vermogen voor je woning dan 10560 : 1650 vollast uren (statistieken)  = 6,4 kW nodig aan ketel vermogen voor verwarming.

 

Stel je koopt een lucht/water warmtepomp van 4 kW.  Dat is 4 : 6,4 = 60 % van het benodigde vermogen.

 

betafactor

 

Je ziet in de tabel hierboven dat 60% opstelvermogen goed is voor een dekking van 94% van de jaarbehoeft.

Dat wil dus zeggen dat van de benodigde 10.560 kWh, 94% door de warmtepomp kan worden voorzien.
De ketel hoeft dan slechts nog 6% te leveren.

9,926 kWh wordt door de warmtepomp gedekt, stel dat een SCOP van 4 wordt gehaald dan is daarvoor aan energie uit het net (9926 : 4) = 2481 kWh nodig.

634 kWh wordt nog gedaan door de ketel (delen door 8,8) = 72 m³ gas.

 

De besparing in euro per jaar:

Alleen met de ketel hadden we 1200 m³ gas nodig, x € 0,75** = € 900

In hybride opstelling wordt het jaar verbruik in Euro:

2481 kWh stroom x €0,20** -= € 496,20

72m³ gas x € 0,75** = € 54,-

Totaal energiekosten = €550,20

Besparing per jaar aan energiekosten:
€900 (situatie met ketel) minus €550 (hybride situatie) = €350,--

** gebruik eventueel uw eigen kWh en m³ prijs

Het wordt natuurlijk aantrekkelijker als je zelf met PV panelen de benodigde stroom op kan wekken.
Dan kun je de €0,20 per kWh buiten beschouwing laten.

 

Stel dat je geen PV panelen bezit en we er vanuit gaan dat de lucht/water warmtepomp 12 jaar mee gaat.

De besparing per jaar is € 350,-  x 12 jaar = €4200,-    Als de warmtepomp (minus subsidie) goedkoper is dan deze, dan maak je dus winst.

 

Terugverdientijd Hybride warmtepomp (2)

In december 2020 publiceerde de consumentenbond een overzicht van tests welke ze had gedaan, met daarbij de terugverdientijd.  Het is hierin meteen ook duidelijk dat hoe hoger je gasverbruik nu is, hoe sneller de warmtepomp is terugverdiend. Vandaar dat deze bij een vrijstaande woning korter is dan bij een rijwoning.

Bij een vrijstaande woning komt in de test te terugverdientijd voor een hybride warmtepomp tussen de 7 en 10 jaar, bij een rijwoning tussen de 11 en 20 jaar.

Terugverdientijd hybride warmtepomp

Vermogen/capaciteit

"Voor de meeste woningen is het kleinste model warmtepomp uit de geselecteerde series genoeg. Als het erg koud is, springt de cv-ketel toch bij of neemt hij het helemaal over. Alleen als je erg groot woont of heel veel gas verbruikt, kan meer vermogen lonen. Anders moet de cv-ketel alsnog veel in actie komen. Alle geteste modellen zijn ook beschikbaar met hoger verwarmingsvermogen. Maar die zijn wel duurder. Laat je adviseren door een goede energieadviseur. Met een (hybride) warmtepomp is het de bedoeling dat je continu op een laag pitje stookt. Dus niet 's nachts de boel uitzetten en dan 's ochtends volle bak je huis moeten opwarmen. Als het vermogen op een zeer koude winterdag te laag is, maakt dat niet uit. Want dan neemt de cv-ketel het werk over."  Aldus de consumentenbond.

 

Filmpje van de consumentenbond:

 

 

Uit onderzoek (Installatiemonitor) in 2020:

“Op jaarbasis levert de warmtepomp een bijdrage van twee derde aan de totale warmtevraag voor cv (dus exclusief tapwater). Dit kan direct vertaald worden in een verlaging van de gasvraag met twee derde”, aldus de onderzoekers. In het rapport zijn wel aannames gedaan over de COP van de warmtepomp. Als de warmtepomp gemiddeld slechter presteert dan aangenomen, dan is de bijdrage van de warmtepomp beperkt tot 59%. Een tweede kanttekening is dat afgelopen winter tamelijk mild was. Bij een koudere winter zal de dekking lager zijn.

Dekkings bijdragen hybride warmtepomp

(grafiek: Installatiemonitor) Dekkingsbijdrage van de warmtepomp voor een lage, gemiddelde en hoge inschatting van de COP-curve. De dekkingsbijdrage varieert in relatie tot de minimale dagtemperatuur. De frequentie van iedere temperatuur is bekend (blauwe vlak). Hieruit volgt de totale dekking op jaarbasis. Let op: voor zeer koude dagen lijkt de dekking van de warmtepomp beter te worden. Dit is echter een statistische fluctuatie en heeft verder geen betekenis. Op het jaartotaal zijn deze punten slechts van beperkt belang. 

Het uiteindelijke doel van de onderzoekers is om de COP van de warmtepomp uit de metingen vast te stellen, waardoor hier geen aannames meer over hoeven te worden gedaan. Hiervoor is het echter noodzakelijk de absolute warmtebehoefte van de woning te kennen. Enkel de verhouding tussen gas- en elektriciteitsvraag is hiervoor niet voldoende natuurlijk.  De Beta factor (op hoeveel % van de behoefte wordt ingezet) wordt dus min of meer in de praktijk getest.

 

Elektriciteitsnetwerk

Uit dit onderzoek blijkt ook dat een hybride ketel significant minder belastend is voor het elektriciteitsnetwerk dan een all electric warmtepomp, al zijn de verschillen tussen grote woningen en kleine woningen aanzienlijk. Een hybride in een grote woning trekt rond een uur of 6 ’s avonds tot wel 2,5 kW van het net, terwijl een hybride in een kleinere woning rond dat tijdstip doorgaans tussen de 1 en 1,5 kW liggen. Daar tegenover staan de all electric warmtepomp. In grotere woningen tikt die rond 6 uur ’s avonds wel 4 kW aan. Bij kleinere woningen is het verschil minder groot. Daar ligt het vermogen op dit tijdstip eerder tussen de 1,5 en 2 kW. BDH verricht al jaren onderzoek naar hybride ketels, zo was in 2016 de hybride het onderwerp in een groot onderzoek naar verduurzamingsopties in woningen.

 

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, dinsdag 21 september 2021

Pagina: - Hybride warmtepomp
Tags:hybride, warmtepomp, keuze, verstandig, verbruik, logica, rendement
Beschrijving: Een hybride warmtepompsysteem voor een woning is niet de meest logische keuze. Je kunt dan beter eerst je woning zelf aanpakken.