Een warmtepomp is op dit moment de meest efficiënte manier van verwarmen en de beste vervanging voor de CV ketel.

Voor een efficiënte werking moet de woning wel aan een aantal minimale eisen voldoen. Zo moet de woning goed geïsoleerd zijn en met lage temperatuur verwarmd kunnen worden.  Nederland is op weg naar GASLOOS met de warmtepomp.

 

Warmtepomp-tips  geeft u onafhankelijk advies en uitleg over warmtepompen,  waar mogelijk in Jip en Janneke taal, voor (toekomstig) gebruiker en installateur. "Wij worden er namelijk blij van als een warmtepomp verstandig wordt ingezet voor verwarming en/of koeling van een woning. Negatieve warmtepomp verhalen, zoals bij Tros Radar bijvoorbeeld, komen vaak door een verkeerd gekozen inzet van het toestel. Moeilijk hoeft het echt niet te zijn, dat zal u hier wel merken, maar kennis is wel vereist om tot een duurzaam, comfortabel, zuinig en goed afgestemde installatie voor lang en plezierig gebruik te komen.
Gelukkig zijn er dan ook vele gebruikers die genieten van goed comfort en een lage energie nota.

 

Warmtepomp-agenda:

-Energiebeurs / Vakbeurs energie in de Brabanthallen, 's Hertogenbosch 12 t/m donderdag 14 oktober 202
-Installatie & Elektro Vakbeurs Hardenberg; 24 t/m 26 november 2020

-DuurzaamVerwarmd, EXPO Haarlemmermeer, 16 maart 2021

-ISH Frankfurt, Duitsland: 22 maart t/m 26 maart 2021

De eerste warmtepomp-tips:

Tip nr. 1:  De 1,2,3 tip !

Wellicht de belangrijkste tip van allemaal:


1.    Isoleer uw woning optimaal en kierdicht (maar denk wel aan voldoende ventilatie).
2.    Zorg dat het afgiftesysteem geschikt is voor Laag Temperatuur verwarming.
3.    Pas als aan punt 1 en 2 is voldaan, kiest u voor een warmtepomp.


123 warmtepomp tipDoor toepassing van punt 1 gaat u meteen al energie besparen, ook als u een ander verwarmingssysteem heeft dan een warmtepomp. Zorg daarna dat uw vloerverwarming of radiatoren met een zo laag mogelijke temperatuur uw woning kunnen verwarmen: lager dan 50°C is een must. Immers het rendement (COP) van een warmtepomp wordt beter naar gelang de aanvoertemperatuur lager kan zijn.  Inmiddels zijn er ook warmtepompen die een aanvoertemperatuur van 70°C kunnen bereiken maar het is niet logisch om deze te kiezen, uw energieverbruik in Euro is dan immers hoger dan bij een HR-gaswandketel.  Alleen met lage aanvoertemperaturen bespaart u Euro’s aan energiekosten. Het liefst met vloer en/of wand verwarming weke in de winter maar 35°C nodig heeft om uw woning te verwarmen, dit kan als u de juiste dikte en hart op hart afstand van slang gebruikt. Nieuwbouw woningen zijn wettelijk verplicht aan punt 1 te voldoen en meestal wordt ook punt 2 meteen gerealiseerd, vandaar dat de meeste nieuwbouw woningen meteen van een warmtepomp worden voorzien.

 

Tip 2: Ga niet in zee met ‘warmtepomp doe ik wel FF’ maar kies de juiste installateur.

ff

Een warmtepomp koop je niet via internet bij de Chinees!  Laat de Installatie van een warmtepomp a.u.b. over aan een installatiebedrijf:   Zeker hier geldt ‘goedkoop is duurkoop’.


Als u zelf al een ‘merkkeuze’ heeft gemaakt, door bijvoorbeeld het lezen van referenties, check dan bij voorkeur ook de betrouwbaarheid van de referenties. Kies vervolgens een installateur welke dit GERENOMEERD merk als hoofdmerk installeert. De meeste installateurs beperken zich tot 1 of 2 warmtepompmerken zodat ze ook de mogelijkheid hebben om reserveonderdelen op voorraad te nemen. Daarnaast is het voor de installateur met minder merken onder zijn/haar hoede makkelijker om specialist te worden en dus sneller tot een goede storingsanalyse te komen, mocht dat ooit nodig zijn.

 

Een goede installateur weet dat hij niet moet werken met 2 maal de letter F (van FF snel) maar met 3 maal de letter F; Namelijk Flow, Flow en Flow;  Flow van de bron, Flow van het koudemiddel, Flow van het afgifte systeem: alle 3 deze systemen moeten in orde zijn en goed op elkaar afgestemd dat is van essentieel belang! In 'vaktermen' wordt dit ook weleens BOA gemoemd.  Bij warmtepompsysteem moeten deze drie hoofdonderdelen van het systeem (Bron – Opwekking – Afgifte) goed op elkaar aansluiten en optimaal op elkaar zijn afgestemd. (Flow = circulatie / debiet / volumestroom)

 

boa warmtepomp bron opwekking afgifte

 

Een goede installateur houdt het installatieconcept eenvoudig en overzichtelijk, een te complexe installatie in een woning moet je niet willen.

Een goede installateur houdt tijdig rekening met belangrijke randvoorwaarden zoals eventuele vergunningaspecten, bijzondere bouwvoorzieningen, etc.

Kies bij voorkeur ook voor één partij die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de volledige installatie, en die zorgdraagt voor een goede communicatie met alle betrokkenen.

Op warmtepomp-tips.nl leest u veel informatie om tot een goede warmtepomp keuze te komen.

Checken of een woning voldoet voor een warmtepomp ?  Volg stap voor stap deze pagina.

 

Tip 3: Vergelijken

Ga nooit uit van één advies, maar vraag het ook eens elders aan.

Laat een installateur bij u aan tafel de offerte toelichten, vaak ziet u dan al het verschil in vakmanschap.

Vraag de installateur ook om voor u toestellen te vergelijken met elkaar.

Vergelijk bijvoorbeeld het rendement van een luchtwaterwarmtepomp met een bodemwarmtepomp. Het rendement van luchtwaterwarmtepompen gaat achteruit naarmate de buitentemperatuur daalt. Dit kan nadelig zijn voor de gebruiker, omdat de warmtepomp juist zijn werk moet doen bij lage temperaturen en daardoor mogelijk meer stroom vraagt. Bodemsystemen hebben dit nadeel niet. Daarin tegen is een lucht/water toestel weer goedkoper in aanschaf dan een bodemsysteem.
Vraag de installateur altijd om een referentie adres, een reeds door hem gemaakte installatie waar u kunt gaan kijken.
 

Tip 4: regel de warmtepomp installatie goed in.

Een goede installatie en de juiste inpassing in het woningontwerp is bij warmtepompen dus essentieel. Een warmtepomp wordt gedimensioneerd op basis van de warmte- of koudebehoefte van een gebouw. Overdimensionering komt zo bijna niet voor. Bij cv-installaties was dit wel vaak het geval. Hierdoor is het in bijna alle gevallen wel mogelijk om een woning warm te krijgen en warm water te maken met een cv-ketel. Bij warmtepompen is de installatie op maat ontworpen voor de woning / gebouw. Dat betekent dat het bij een installatiefout soms niet meer mogelijk is om de woning op temperatuur te krijgen. Ook een goede inregeling is daarom essentieel. Dit is een van de redenen waarom verschillende warmtepomp leveranciers de inbedrijfstelling van warmtepompsystemen steeds zelf willen doen. Bij een goede inregeling van de woning krijgt elk vertrek precies de juiste hoeveelheid debiet (energie) die nodig is om het daar warm (of koud) te maken. Het inregelen van de warmtepompinstallatie is vakwerk.

Tip 5: Hou rekening met de ruimte die nodig is voor de technische installatie.

Een warmtepompinstallatie vergt meer ruimte dan een cv-ketelinstallatie.  Cv-ketels zijn de afgelopen decennia alleen maar kleiner geworden. Warmtepompen zijn bijna altijd groter dan een cv-ketel en nemen dus meer ruimte in beslag in de woning.

Een combiwarmtepomp, met een tapwaterboiler van 200 liter, is vaak 60 x 60 cm op de vloer en zo'n 1,8 meter hoog.

Als u heel veel tapwatercomfort wil, is er al snel spraken van een losse boiler naast de warmtepomp. Denkt u dan ook nog aan een buffervat voor de cv en ruimte voor de  vloerverwarmingsverdelers.

Bij een lucht/water warmtepomp staat de warmtepomp vaak buiten, binnen komt dan alleen de tapwaterboiler en buffer.

 

Tip 6: Maak bij een warmtepomp, als dat nodig is, gebruik van een buffervat.

warmtepomp buffervatenDe belangrijkste factor met betrekking tot de levensduur van de compressor, het duurste onderdeel in de warmtepomp, is het aantal starts (/stops). Hoe minder schakelmomenten hoe langer het toestel mee zal gaan. Het aantal draaiuren van een compressor is van minder belang voor deze. Een gezonde verhouding is dat per compressor draaiuur maximaal 3 starts zijn geweest.  Dus een compressor welke 2000 uur heeft gedraaid mag maximaal (2000:3) 667 starts hebben gemaakt. Vooral bij een installatie die per vertrek wordt na-geregeld kan het lastig zijn om dit in de hand te houden. Immers als, net na een start van de compressor, afgiftesystemen dicht lopen zal de warmte nergens heen kunnen zodat het toestel uit moet omdat anders de temperatuur te ver stijgt. De ISSO 72 (regelgeving) stelt dat een warmtepomp minimaal 10 minuten moet kunnen draaien bij de ontworpen delta T situatie. (Delta T is het verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur).  Bij een installatie die wordt na-geregeld ontkom je dus niet aan een buffervat. Het buffervat, wat altijd open moet zijn voor doorstroming, zorgt ervoor dat de compressor bij een geheel gesloten afgifte systeem toch 10 minuten kan draaien en voorkomt daarmee een onnodig aantal start- en stops. Op onze website kunt u ook de methode terugvinden voor berekening van de bufferinhoud, hoe groter het warmtepomp vermogen, hoe groter de buffer moet zijn.  In de praktijk zien we vaak dat de buffer, om bezuinigingsreden, is weggelaten. Dat is  vaak een verkeerde bezuiniging die juist tot het omgekeerde leidt: een vroeg overleden compressor.  Ook horen we regelmatig “er was geen plaats voor een buffervat”.  Dat moet je dan helaas soms later duur bekopen.  Wilt u lang plezier ervaren van uw warmtepomp? Zorg dan voor een juiste minimaal systeem inhoud en kies, als de installatie naregeling heeft, bij een modulerende warmtepomp bijvoorbeeld voor een schakelbuffer (is in serie met het toestel) of een parallel geschakelde buffer bij een aan/uit toestel. Enkel als er geen of gedeeltelijke na-regeling is, is er soms geen buffer nodig.

 

Tip 7: Sluit een onderhoudscontract met verlengde garantie af voor uw warmtepomp.

onderhoudscontract warmtepompEen warmtepomp behoeft niet zoveel onderhoud, eigenlijk is ‘inspectie’ een beter woord voor deze. Meerdere fabrikanten geven verlengde garantie op het moment dat u, middels een onderhoudscontract, een door hen erkende installateur onderhoud laat uitvoeren aan uw toestel. Een warmtepomp is duur in aanschaf, het is dus zeker verstandig een dergelijk contract (mits niet overdreven duur) af te sluiten: u koopt als het ware zekerheid in voor de toekomst. Omdat het beter is dat u zelf de warmtepomp niet openschroeft, zal de onderhoudsmonteur dit jaarlijks voor u doen. Zodra hij iets bemerkt, als bijvoorbeeld lekkage, zal hij dit meteen voor u herstellen. Met name een lekkage kan op den duur veel schade (kortsluiting) betekenen. Ook zal de monteur de onder tip 3 genoemde draaiuren en start/stops jaarlijks noteren. Door dit voortdurend te monitoren worden afwijkingen meteen gesignaleerd en kan er op tijd worden ingegrepen.

 

Tip 8:   Denk ook aan de elektrische installatie en plaats een kWh-meter in de voeding van de warmtepomp. 

kWh meter voor warmtepompAls u een bestaande woning heeft moet de elektricien kijken of uw groepenkast geschikt is voor het bijplaatsen van een warmtepomp. Het is handig dat u een 3 fase installatie heeft (400 Volt) voor de warmtepomp, dan kan namelijk de zekeringwaarde van de hoofdzekering (Ampère) lager blijven. Een warmtepomp komt op een aparte groep met aardlekschakelaar.

Veel mensen zijn gewend aan het aardgasverbruik in m³ van de gasmeter voor verwarming van de woning en tapwater.  Stroomverbruik voor wasautomaat, koelkast, media-apparatuur en andere komt op een andere meter in kWh. Een warmtepomp verbruikt enkel elektriciteit en gaat dus mee op de teller van de kWh-meter in de meterkast.  Door een losse tussen kWh meter te plaatsen in de voeding van de warmtepomp heb je voor je zelf straks het verschil tussen het verbruik van verwarmen en anderzijds het andere stroomverbruik. Dat schept meteen duidelijkheid voor jezelf en de installateur.  Het voorkomt ook onnodige discussie achteraf als het totaal verbruik tegenvalt.  De warmtepomp krijgt immers vaak onterecht de schuld van een hoog stroomverbruik, is onze ervaring. Meten is weten, zoals u weet! Noot: Sommige warmtepompen hebben een ingebouwde kWh meter voor verbruik, ook zijn er warmtepompen waarbij u een losse kWh meter, middels een puls contact, kunt aansluiten op de warmtepomp zodat het verbruik ook via de warmtepomp is af te lezen (zo nodig zelfs op afstand). Daarnaast zijn en komen er ook toestellen op de markt welke de afgegeven energie meten middels een flowmeter en twee temperatuursensoren. Uit de ingebouwde reken formule Q=m x c x DeltaT volgt dan kWh afgegeven energie.  Door jaarlijks het verbruik in kWh en de afgegeven energie in kWh te noteren weet u meteen ook het werkelijke jaar rendement van uw toestel. Afgegeven energie  gedeeld door de toegevoerde energie is immer het rendement (SCOP).

 

Tip 9: Een goede (warmtepomp) voorbereiding is het halve werk. 

Voor deze tip verwijzen wij u naar onze vragenlijst; Een handig hulpmiddel om door te lopen.

 

Tip 10:  Maar ook op de andere pagina’s van deze site voorzien wij u van allerhande warmtepomp tips en info.

 

Voor- en nadelen van een warmtepomp

VOORDELEN

 • Hoog comfortniveau van het LTV-afgiftesysteem ( zoals vloer- en wandverwarming)
 • Lagere energierekening (factuur) voor verwarming en warmtapwaterproductie
 • Energiebesparing / winst voor het milieu
 • Onderhoudsvriendelijk ( vooral bij bodemwarmte als bron )
 • Voldoen aan energieprestatieregelgeving
 • Mogelijkheid van natuurlijke koeling bij bodemenergie-warmtepompen tijdens warme zomers.
 • Mogelijkheid tot (actief) koelen bij lucht/water toestellen tijdens warme zomers

NADELEN

 • Meestal hogere investering ( die zich doorgaans wel binnen 10 tot 15 jaar terugbetaalt )
 • Beperking tot LTV-afgiftesystemen, zoals vloer- en wandverwarming
 • De benodigde kennis en vakmanschap voor een goede toepassing is helaas nog niet overal aanwezig (Maar er wordt hard aangewerkt) .

Vooral voor een nieuwbouw woning is een warmtepomp interessant, sterker eigenlijk een verplichting! Een bestaande woning dient eerst verbeterd te worden met betrekking tot isolatie en afgiftesysteem voor een warmtepomp daarin echt interessant wordt. De techniek staat ondertussen ook niet stil: warmtepompen geschikt voor hogere temperatuur komen er aan. Maar die hebben natuurlijk een lager rendement dan de warmtepompen die laagtemperatuur leveren. 

Wat is een warmtepomp eigenlijk ?

Net zoals water van hoog naar laag stroomt, zo stroomt warmte spontaan van hoge naar lage temperatuur. Om het omgekeerde te bereiken heb je een pomp nodig. Voor water is dat een waterpomp, voor warmte een warmtepomp. Met een warmtepomp kun je dus warmte met een lage temperatuur, meestal ‘gratis’ omgevingswarmte, op een hogere bruikbare temperatuur brengen

 

Heatpump pictogramWarmtepompen zijn toestellen die op een milieuvriendelijke manier voor verwarming en warm water zorgen,  daarnaast kunnen de meeste warmtepompen tegenwoordig de woning ook koelen. Dat koelen gebeurt meestal door koud water van rond de 18° C door de vloer rond te pompen, het wordt in de woning niet zo koud als met een airco maar toch ervaart u een aangenaam binnenklimaat in de zomer . Een warmtepomp maakt voor het grootste deel gebruik van ‘gratis’ hernieuwbare energie uit de omgeving, ze zijn een duurzaam energiebesparend alternatief voor de gas-gestookte cv-ketel. Een warmtepomp is in Nederland, t.o.v. aardgas, rendabel bij lage temperatuur afgifte systemen zoals vloerverwarming, LT (Laag Temperatuur) convectoren en LT-radiatoren.
De hoeveelheid energie die de warmtepomp gebruikt is laag in vergelijking met de opbrengst. 65 % tot 80 % van de door de warmtepomp geleverde energie wordt 'gratis' gewonnen uit de omgeving. Hierdoor verbruikt een warmtepompinstallatie minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem. Ook de CO2-uitstoot bij verwarming door middel van een warmtepomp is beduidend lager dan bijvoorbeeld bij de gas-gestookte cv-ketel.  De werking van een warmtepomp is enigszins te vergelijken met de werking van uw koelkast of vriezer. Aan de ene kant wordt energie onttrokken (in uw koelkast) en elders weer los gelaten (het zwarte rek achter op de koelkast). Een warmtepomp onttrekt energie uit de omgeving, wat we de bron noemen, en geeft deze af aan uw woning. Bij koelen gebeurt het omgekeerde.

Het principe van de warmtepomp is steeds gelijk.

De compressor perst een door de fabrikant gekozen ‘koudemiddel’ samen. Het koudemiddel waarvoor gekozen is bevat de natuurlijke eigenschap dat bij drukverhoging de temperatuur toeneemt. Het warm geworden koude middel geeft de warmte af in een platenwisselaar ‘De condensor’ waardoor het te verwarmen (cv) water stroomt. Doordat de temperatuur wordt afgestaan gaat het koudemiddel condenseren en wordt het vloeibaar. Daarna zorgt een expansieventiel dat de druk van het koudemiddel weer afneemt (expanderen) waardoor het flink afkoelt. Vervolgens komt het dan koude ‘koudemiddel’ door de verdamper waardoor ‘de bron’ stroom die warmer is dan het koudemiddel op dat moment. Hierdoor neemt het koudemiddel energie op uit de bron. Het koudemiddel wordt weer damp. Op dat moment is het kringetje rond en komt het weer aan bij de compressor die het weer samenperst (comprimeren) en zo kan dit alsmaar doorgaan.

warmtepomp werking compressor circuit

 

1.    De compressor gaat draaien
2.    En perst het koudemiddel gas samen, omdat temperatuur en druk natuurkundig met elkaar zijn verbonden loopt de heetgastemperatuur op, tot bijvoorbeeld 68 °C / 25 bar
3.    In de condensor (platenwisselaar) loopt aan een kant het afgifte water (vloerverwarming bijvoorbeeld) enaan de andere kant het heetgas, het heetgas geeft zijn temperatuur af aan het afgifte systeem. De aanvoertemperatuur cv-zijdig wordt bijvoorbeeld 35 °C en geeft deze af aan de vloer, de retour komt  bijvoorbeeldmet 28°C terug.  Hierdoor koelt het koudemiddel zover af dat het vloeistof is geworden.
4.    In het expansieventiel krijgt het koudemiddel weer ruimte en verliest haar druk, daardoor koelt het af naargas met een temperatuur van bijvoorbeeld -3°C / 3 bar
5.    In de verdamper circuleert aan de ene kant de bron en aan de andere kant het koudemiddel, omdat het koudemiddel kouder is dan de bron neemt het warmte (energie) op uit de bron.  De brine in temperatuur is bijvoorbeeld 9°C en de brine uit bijvoorbeeld 5°C. In de bodem neemt de bron weer energieop en komt met bijvoorbeeld de 9°C weer uit de bodem.
6.    Doordat het koudemiddel in de verdamper energie heeft gewonnen is het inmiddels bijvoorbeeld weer3°C geworden en komt hiermee binnen in de compressor en het proces begint opnieuw.

 


 

Hoewel het principe van elke warmtepomp steeds gelijk is worden er in de praktijk verschillende soorten koudemiddel gebruikt. Wettelijk worden hier ook steeds strengere eisen aan gesteld. Het ouderwetse ‘Freon’ heeft inmiddels plaats gemaakt voor nieuwe milieuvriendelijkere type koudemiddel.   Het meest in het oog springend verschil tussen de type warmtepompen is ‘de bron’  waar de energie voor verwarmen wordt onttrokken.


 

bodem energie warmtepompen

Water-water warmtepomp

 •  Deze warmtepomp maakt gebruik van een ‘open bron’,  grondwater wordt uit de bodem opgepompt, energie wordt onttrokken en het ‘koudere’ water wordt op een andere plaats weer in de bodem teruggebracht.
 • Voordeel: Beste jaar rendement, ‘gratis’ passieve koeling.
 •  Nadeel ? Mag alleen door een gecertificeerd bedrijf worden geplaatst en niet overal mag bodemenergie worden ontrokken. Daarnaast vergt een 'open bron' veel onderhoud. Voor één woning wordt dit dan meestal ook niet meer toegepast. Sterker: Er zijn mensen die later alsnog een gesloten bron hebben genomen. Jaren geleden, toen er nog minder tot geen eisen werden gesteld aan de bron waren er ook mensen die de 'waterputbron' gebruikte als bron voor de warmtepomp. Het opgepompte water werd gebruikt om energie aan te onttrekken en vervolgens in een sloot geloosd. Dat mag niet meer.

Brine-water warmtepomp

 • Deze warmtepomp, wat precies hetzelfde toestel is als de water-water warmtepomp, onttrekt energie uit de bodem middels een gesloten bron.  We spreken over ‘brine’ omdat door een gesloten systeem water met een antivries toevoeging (glycol) wordt rond gepompt. De gesloten bron kan een verticale boring zijn maar ook een horizontale bron; De slang ligt dan 1 tot 1,5 meter onder het maaiveld. Een horizontale bron neemt veel ruimte in beslag, deze is bij de meeste huizen niet aanwezig vandaar dat verticale boringen vaker voorkomen en bovendien vaak ook efficiënter zijn. 
 •  Voordeel: afhankelijk van het type bron heeft u vaak 'gratis' koeling in de zomer.
 • Nadeel: niet elke bron is even makkelijk te realiseren

In plaats van een gesloten bodembron kan dit type warmtepomp ook worden voorzien van een ander type bron, de warmtepomp blijft dezelfde maar de bron die aangesloten is kan een andere zijn.  In de plaatjes ziet u wat voorbeelden: Een gesloten bron in oppervlakte water (boven),PVT panelen als bron, Een energiedak of warmtewinmuur als bron, een ijsbuffer als bron voor de warmtepomp, een 'bufferzak' in de kruipruimte of kelder als bron van de warmtepomp.

U ziet er zijn genoeg bronnen te verzinnen om 'gratis' energie te onttrekken. In een varkensstal wordt bijvoorbeeld vaak energie onttrokken uit de mest en met 'luchtwassers' uit de ventilatielucht van de stal. Om deze vervolgens weer te gebruiken voor de warmtepomp die de 'biggenstal' van warmte voorziet.
 

alternatieve energiebronnen voor een warmtepomp

In stadswijken kan ook gekozen worden voor een gezamenlijke bron, de warmtepomp in de woning is weer gelijk aan bovenstaand type maar nu wordt een 'stadsleiding' gebruikt als bron voor de warmtepomp. De stadsleiding kan bijvoorbeeld energie ontvangen van restwarmte van een industriegebied.

gezamenlijke stadsbron voor een warmtepomp

Lucht/water warmtepomp

 •  Deze warmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht, middels een ventilator wordt lucht over een platenwisselaar (verdamper) gezogen of geblazen, uit deze lucht wordt energie onttrokken in de verdamper.
 • Voordeel: Geen certificering kosten, eenvoudiger te realiseren dan een bodem warmtepomp en geen boringen in de tuin.
 • Nadelen: - iets minder rendement dan een bodem-warmtepomp en geen (gratis) passieve koeling, de meeste kunnen wel actief koelen maar dat kost veel meer energie dan passief koelen. - buiten staat een ‘airco achtig’  apparaat met ventilator welke geluid maakt.  In de winter, onder een buitentemperatuur van 6ºC, vriest de verdamper regelmatig in en dan moet er worden ontdooit.

Lucht/lucht warmtepomp

Deze warmtepomp haalt net als de lucht/water energie uit de buitenlucht en geeft deze ook weer af als lucht.  Buiten blaast (bij verwarmen) de ventilator lucht over de verdamper en binnen is een ventilator die lucht over de condensor verplaatst. Het lijkt dus min of meer op een omgekeerde airco.

Voordeel: Snel te realiseren en heeft een eigen afgifte systeem

Nadeel: Het comfort gevoel binnen is veel minder dan bij vloerverwarming, het verplaatsen (waaien) van lucht voelt minder lekker aan.

lucht water ventilatie warmtepompen

 

Ventilatielucht/water warmtepomp

 • Deze warmtepomp haalt energie uit de afgezogen lucht van het gebouw, vaak dient deze om  tapwater te verwarmen. (Een ventilatielucht warmtepomp die alleen dient om tapwater te verwarmen noemen we ook wel ‘ warmtepompboiler’).
 • Voordeel: er staat buiten geen apparaat wat geluid produceert.
 • Nadeel: de hoeveelheid ventilatielucht is doorgaans te weinig om met een goed rendement uw woning te kunnen verwarmen zonder bij-stook (elektrisch element voor bij-verwarming). Dit type is met namen bedoeld voor kleine appartementen (rond de 3 tot 4 kW benodigd opstel vermogen)

U ziet er is keuze genoeg aan bronsoorten voor de warmtepomp. Uw vak-installateur kan samen met u tot een keuze komen.

De beste keuze is een gesloten bodem bron, maar niet overal mag worden geboord, en vaak is dit ook de duurste in aanschaf. Gelukkig zijn er voldoende alternatieve bronnen te bedenken.

 

Warmtepomp inverter gestuurd / modulerend

De aan/uit compressor heeft zijn laatste tijd gehad, bijna elk merk stapt over op frequentie  gestuurde compressoren.
 

inverter gestuurde warmtepomp modulerend

In bovenstaande afbeelding ziet u het gedrag van de aanvoertemperatuur naar de vloerverwarming met een inverter gestuurde warmtepomp (blauw) en met een aan/uit warmtepomp (rood). Duidelijk is dat de temperatuur met de inverter-machine veel meer geleidelijk verloopt. Dat geeft meer comfort en pakt over een jaar gezien ook nog zuiniger uit.

Een ander woord voor inverter-warmtepomp is ‘modulerende warmtepomp’, een warmtepomp die moduleert tussen minimaal en maximaal vermogen. (Moduleren betekend aanpassen). De print werkt met een frequentie regeling.

 

Bij een vergelijking in labels en SPF (jaar rendement van een warmtepomp) zult u ook zien dat modulerende warmtepompen het best presteren.

 

Bij buitenlucht/water warmtepompen is een modulerende warmtepomp al langer gemeengoed, sterker het kan bijna niet anders:
De verklaring hiervoor is simpel: De buiten lucht varieert immers gedurende het jaar nogal in temperatuur, zeg maar van -15 ̊C tot + 30 ̊C in ons land. Het benodigd vermogen van de woninginstallatie wordt bepaalt bij een buitentemperatuur van -10 ̊C in ons land, waarbij de warmtepomp een aanvoer van bijvoorbeeld 35 ̊C moet kunnen leveren. Immers in de winter moet deze de woning kunnen verwarmen. Als je dan ook bedenkt dat het vermogen van de machine meestal toeneemt na gelang de buitentemperatuur hoger wordt is het snel duidelijk dat er in het voor- en najaar veel te veel vermogen is. Daarom worden deze warmtepompen bijna altijd al modulerend uitgevoerd.  Plaatje hieronder: een scroll compressor en inverter.

Scroll compressor warmtepomp met inverter

De huidige generatie scroll compressoren met inverter/ frequentie regelaars kan gemiddeld tussen de 25- en 100% moduleren.  De elektronica hiervoor wordt steeds betrouwbaarder.  Door deze glijdende sturing kan in het voor- en najaar een kleiner vermogen worden aangeboden, dan in de winter. De installatie krijgt dus precies wat deze nodig heeft. Een ander bijkomend voordeel is dan natuurlijk dat de compressor veel minder starts en stops hoeft te maken, wat weer goed is voor de levensduur van de warmtepomp.  Door toepassing van de modulerende scroll compressor kan ook het buffervat wat kleiner worden gekozen, immers je hoeft niet het vollastvermogen van de warmtepomp te garanderen.

Als voorbeeld om het voordeel van ‘moduleren’ begrijpend te maken wordt vaak een auto genoemd die van A naar B moet over een 25 km lange weg met diverse stoplichten. Het is dan niet economisch om steeds vol gas naar het volgende stoplicht te rijden, daar te remmen en te wachten op groen om vervolgens weer vol gas verder te gaan. Beter is het om rustig te rijden op de snelheid waarbij alle lichten groen zijn (zgn. groene golf) dat verlaagt het brandstof verbruik en is tevens beter voor de auto.

 

Duurzaamheid van een warmtepomp.

Soms vragen mensen zich weleens af of een warmtepomp nu echt duurzaam is? Immers, zo stellen zij, de elektriciteit die de warmtepomp gebruikt wordt soms ook gemaakt door aardgas (fossiele brandstof) .
Laten we een woning pakken welke 1200 m³ gas per jaar verbruikt met een CV ketel.
Deze geeft aan de installatie 1200m³  x 8,8 kW (netto inhoud aardgas) energie af = 10.560 kWh.

 

Een warmtepomp haalt tegenwoordig makkelijk een SPF / SCOP (jaarrendement) van  4.
Dat betekend dat een warmtepomp om het zelfde te leveren als de ketel 10.560 kWh : 4 = 2640 kWh nodig heeft.
Het rendement van de stroomcentrale is, als deze op fossiele brandstof draait (aardgas) 40%.
Dan laten we de stoom van windmolens en PV panelen dus buiten beeld, ofwel we nemen het slechtste geval.

 

Dat rendement van 40% betekend dus dat om  2640 kWh te maken 6600 kWh nodig is.
En 6600 kWh geeft (:8,8) 750 m³  gas.


Conclusie:  Als we het gebruikte gas van de Elektriciteit opwekking meerekenen gebruiken we 750 m³ gas per jaar om deze woning te verwarmen, doen we dit met een HR ketel dan is dit 1200 m³ gas per jaar. Dus deze ene woning bespaart met een warmtepomp al (1200 – 750) 450 m³ gas per jaar.

Dus ja !!  Een warmtepomp draagt bij aan Duurzaamheid. En nog veel meer als we elektriciteit opwekken met windmolens of PV panelen.

 

Voorbeeld warmtepomp systeem kosten:

-Lucht/water warmtepomp:  Investering indicatie € 9000,-  ISDE subsidie € 1800,- (bij renovatie)
-Bodem/water warmtepomp:  Investering indicatie €18.000,-  ISDE subsidie € 1800,- (bij renovatie)

-Lagetemperatuur verwarming (LTV) afgiftesysteem: investering indicatie € 8000,-
-Balansventilatie met WTW: investering indicatie € 6000,-
Naar energieneutraal:

Zonnepanlen PV, investering indicatie € 8000,-
Zonneboiler voor tapwater: investering indicatie €2500,-, ISDE subsidie € 725,-

Schatting op basis van gemiddelde rijwoning, bron: RVO.

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, vrijdag 25 september 2020

Pagina: - Alles over warmtepompen heldere tips en info 2020
Tags:warmtepomp, werking, uitleg, gebruik, subsidie, 2020, rendement, verbruik, tips, installatie, buffer, kWh meter, soorten, stappenplan.
Beschrijving: Een warmtepomp is op dit moment de meest efficiënte manier van verwarmen en een vervanging voor de traditionele CV ketel. Is uw woning al geschikt?