Alles over warmtepompen, de beste manier om van het gas af te gaan.

Een warmtepomp is het meest gekozen, energiezuinig en efficiënt, alternatief voor cv-ketels. Verwarmen met warmtepompen vergt minder fossiele brandstof dan op aardgas; Winst voor het milieu en hierdoor goed voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Een warmtepomp haalt een groot deel van de energie, die nodig is om woning en tapwater te verwarmen, ‘gratis’  uit de omgeving.  Je betaalt direct minder energiekosten, waarom zou je het niet doen?

 

Energietransitie

Watmepomp-tipsIn de energietransitie, die de komende jaren zal plaatsvinden, zal Nederland  grotendeels van het aardgas afmoeten. De warmtepomp is een individueel, aardgasloos alternatief voor conventionele verwarmings- en warmwatertoestellen op aardgas. Een warmtepomp maakt het mogelijk om van het gas af te gaan, veel mensen hebben die stap al genomen. 

In combinatie met een (bestaande) ketel kan een warmtepomp (hybride) in bestaande woningen over het algemeen 50-70% gas besparen zonder dat andere maatregelen noodzakelijk zijn. Hoeveel gas bespaard wordt en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om bestaande woningen aardgasloos te maken, is afhankelijk van veel factoren.

Warmtepomp keuze is vaak lastig 

Een eenduidig antwoord is er helaas niet, bij elke woning en gebruiker kan het advies net iets anders zijn. Dat is enerzijds lastig, anderzijds maakt die brede keuze het mogelijk dat er altijd wel een warmtepomp opstelling mogelijk is welke er voor zorgt dat u van het aardgas afkan. Op warmtepomp-tips.nl proberen wij zo eenvoudig mogelijk (Jip en Janneke taal) de verschillende mogelijkheden in beeld te brengen, vaak samen met rekenvoorbeelden m.b.t. de besparing die het oplevert. 

Maar maak bij voorkeur ook altijd een advies afspraak met een vakman, installateur of energieambassadeur en ga niet uit van één offerte. 

Hoge energieprijs 2022 maakt een warmtepomp zeer interessant !

De CV-ketel eruit en een warmtepomp erin is de trend van de dag. Bijna elke nieuwbouwwoning in Nederland en België wordt tegenwoordig voorzien van een warmtepomp. Maar ook in de renovatie- en vervangingsmarkt zien we steeds meer mensen omschakelen naar deze duurzame warmteopwekkers. Een bestaande woning moet, voor een efficiënte werking van een warmtepomp, wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de woning redelijk tot goed geïsoleerd zijn en liefst met lage temperatuur verwarmd kunnen worden. Immers dan bespaar je het meest. 
Inmiddels zijn er natuurlijk ook Hoog Temperatuur Warmtepompen, die kunnen altijd je ketel vervangen. Maar bedenk wel: hoe lager de aanvoertemperatuur van de warmtepomp kan blijven om je huis te verwarmen, hoe hoger het rendement. 

 

Een warmtepomp werkt net als een koelkast. 

Een warmtepomp werkt volgens hetzelfde principe als een koelkast: hij verplaatst warmte van een koele plaats naar een warmere plaats. Een warmtepomp onttrekt warmte (energie) aan een duurzame bron, zoals bodem, buitenlucht of oppervlakte water en verplaatst die naar het verwarmingssysteem binnen. Onder de juiste omstandigheden is het fysische proces dat hiervoor wordt gebruikt veel  efficiënter dan verwarmen met aardgas of een elektrisch weerstand-element. Het mooie aan het systeem is dat energie onttrokken aan een bron met lage temperatuur omgezet kan worden naar een hogere temperatuur aan de afgiftezijde. 

Een warmtepomp is wel het  efficiëntst als hij warmte kan leveren met een klein temperatuurverschil tussen bron- en afgiftesysteem. Hoe dichter die bij elkaar zijn hoe hoger het rendement (COP). Het piekvermogen is relatief laag, dus temperatuurveranderingen in de woning gaan geleidelijk, het is enigszins een traag systeem.  

 

Animatie van een warmtepomp:

Warmtepomp activiteiten kalender / agenda.

 • Vakbeurs Energie 11 t/m 13 oktober 2022, Brabanthallen Den Bosch
 • ISH, de grootste vakbeurs van Europa op gebied van installatietechniek, 13 t/m 16 maart 2023, Frankfurt am Main, Duitsland.
 • Duurzaam verwarmd, 14, 15 en 16 maart 2023, Expo Greater Amsterdam.

De warmtepomp is zeker GEEN nieuwe uitvinding; In Amerika werden eind jaren 40 al proeven gedaan om woningen met een warmtepomp te verwarmen en koelen (bron: International Ground Source Heat Pump Association) en in Scandinavië gebruiken veel gezinnen al ruim 40 jaar naar volle tevredenheid een warmtepomp.  Door die jarenlange Scandinavische ervaring is er inmiddels ruime keuze uit een zeer gevarieerd assortiment warmtepompen. Natuurlijk kan de rest van Europa niet achterblijven, vrijwel maandelijks zien we dan ook een merk op de markt erbij komen. Vaak zijn dit cv-ketel fabrikanten die de markt zien veranderen en zich slim aanpassen aan de vraag. Voor bijna élke situatie is er momenteel wel een warmtepomp te vinden. Overweeg je om een warmtepomp te kopen? Op deze website proberen wij jou, op eenvoudige wijze en waar mogelijk in Jip- en Janneke taal, belangeloos te voorzien van tips, informatie en advies. We doen ons best om deze informatie zo actueel (up to date) mogelijk te houden. De techniek, maar ook regelgeving, staat namelijk niet stil. En soms is er, zoals ze dat zo mooi noemen, voortschrijdend inzicht. We hopen dat je met deze informatie straks voorbereid naar de installateur kan.  Op weg naar een woning zonder aardgas, gereed voor de toekomst.   Tenminste als je woning er al voor klaar is, want:

Een warmtepomp rendeert het best in een goed geïsoleerde woning!

1.Zorg dat uw woning goed is geïsoleerd, of na-geïsoleerd. (Rc >3,5)
2.Kies het best een afgiftesysteem dat geschikt is voor laagtemperatuur verwarming
3. Pas dan is de warmtepomp het beste alternatief voor de cv-ketel.

Het rendement van een warmtepomp is afhankelijk van onder andere de bron (buitenlucht, ventilatielucht, grondwater, bodem, oppervlakte water) en de temperatuur van de bron en van het afgiftesysteem.  Het energiegebruik en de besparingen zijn afhankelijk van het rendement en daarnaast van o.a.

 • Soort warmtepomp (volledig elektrisch of een hybride-vorm )
 • Grootte van de woning: hoe meer (buiten) oppervlak, hoe meer afkoeling/warmteverlies, dus hoe meer vermogen nodig is.
 • Type woning: hoe meer ingesloten, hoe minder afkoeling aan de buitenlucht en hoe minder vermogen nodig is.
 • Isolatiegraad en efficiëntie van de ventilatie in de woning: betere isolatie vermindert de  warmtevraag en verhoogt indirect het rendement van de warmtepomp. Ventileren moet, maar doe dit efficient, ventileer niet te veel en gebruik deze eventueel nuttig.
 • Aandeel warmtelevering voor warmwater en voor verwarming. Verwarming van de woning met laag temperatuur heeft een beter rendement dan het verwarmen van tapwater (SWW) met hoge temperatuur. De verhouding hier tussen bepaald het eindrendement (SCOP) van het toestel. 
 • Benodigd aandeel bijverwarming, om bij een piek in de warmtevraag voldoende comfort te hebben, bijvoorbeeld als de boiler leeg is geraakt door lang douchen, het huis uit nachtverlaging komt, hartje winter er onvoldoende energie is omdat de warmtepomp bewust of onbewust iets te klein is gekozen.
 • Andere installaties in de woning (douche-WTW, zonneboiler, close-in boiler)
 • Optimalisering voor verwarming, warm water en/of koeling.
 • Stookgedrag (wel/geen nachtverlaging, wel/niet accepteren van tragere opwarming bij  koude, hoogte thermostaatinstelling, ramen en deuren lang open, douchetijd, etc.

10 nuttige warmtepomp tips waar je wat mee kan

Tip 1:  Isoleer uw woning.

Isoleer eerst uw woning optimaal en kierdicht (maar denk wel aan voldoende ventilatie). 
Zorg daarna dat uw vloerverwarming of radiatoren met een zo laag mogelijke temperatuur uw woning kunnen verwarmen: Het liefst lager dan 50 °C. Immers het rendement (COP/SCOP/SPF) van een warmtepomp wordt beter naar gelang de aanvoertemperatuur lager kan zijn.  Inmiddels zijn er ook HT-warmtepompen die een aanvoertemperatuur van 70 °C kunnen bereiken maar het is nog niet echt logisch om deze (om die reden) te kiezen, uw rendement is dan niet optimaal.   Alleen met lage aanvoertemperaturen bespaart u Euro’s aan energiekosten. Het liefst met vloer en/of wand verwarming welke, zelfs hartje winter, maar 35 °C nodig heeft om uw woning te verwarmen. Dit kan als u de juiste dikte, en hart op hart afstand van de slang gebruikt. 

 

Tip 2: Kies een ervaren en kundig installateur.

ff

"Een warmtepomp koop je niet via internet bij Ali"  Laat de Installatie van een warmtepomp over aan de vakman: een kundig installatiebedrijf:   Zeker hier geldt ‘goedkoop is uiteindelijk duurkoop’.


Als u zelf al een ‘merk keuze’ heeft gemaakt, door bijvoorbeeld het lezen van referenties, controleer dan bij voorkeur ook de betrouwbaarheid van deze referenties. Kies vervolgens een installateur welke dit (gerenommeerd) merk als hoofdmerk installeert. De meeste installateurs beperken zich tot 1 of 2 warmtepompmerken zodat ze ook de mogelijkheid hebben om reserveonderdelen op voorraad te nemen. Daarnaast is het voor de installateur met minder merken onder zijn of haar hoede makkelijker om specialist te worden en dus sneller tot een goede storingsanalyse te komen, mocht dat in de toekomst nodig zijn.

"Een goede installateur weet dat hij niet moet werken met 2 maal de letter F (van FF snel) maar met 3 maal de letter F; Namelijk flow, flow en flow;  Flow van de bron, flow van het koudemiddelcircuit, flow van het afgifte systeem: alle 3 deze systemen moeten perfect op elkaar zijn afgestemd. Dat is van essentieel belang"  (flow = circulatie / debiet / volumestroom).

BOA systeem warmtepomp

In 'vaktermen' spreekt met over BOA.  Bij warmtepompsysteem moeten deze drie hoofdonderdelen van het systeem (Bron – Opwekking – Afgifte) goed op elkaar aansluiten en optimaal op elkaar zijn afgestemd.

 

boa warmtepomp bron opwekking afgifte

KISS installatie

Een goede installateur houdt het installatieconcept bij voorkeur eenvoudig en overzichtelijk. Een te complexe installatie in een woning moet je niet willen (KISS: Keep It Simple and Smart). Een goede installateur houdt ook tijdig rekening met belangrijke randvoorwaarden zoals eventuele vergunningsaspecten, bijzondere bouwvoorzieningen, etc.

Tip 3: Vergelijken

Ga in principe nooit uit van één advies maar vraag het, als vergelijk en voor uw gevoel, ook eens elders.

Laat uw installateur mondeling de offerte aan u toelichten (vaak merkt u dan al het verschil in vakmanschap).

Vraag uw installateur om een referentieadres: vraag of u kunt gaan kijken bij iemand die het toestel al heeft.

Vraag de installateur hoe hij tot zijn keuze voor u is gekomen.  (extra: Op BCRG.nl kunt u rendementen van warmtepompen terugvinden)

Tip 4: Laat de warmtepomp installatie goed dimensioneren en inregelen.

Een goede installatie en de juiste inpassing in het woningontwerp is bij warmtepompen essentieel. Een warmtepomp wordt gedimensioneerd, de bepaling hoe groot deze moet zijn in kW, op basis van de berekende warmte- of koudebehoefte van een gebouw. Over-dimensionering (te groot gekozen)  komt zo, als het goed is, niet voor. (Bij cv-installaties was dit wel het geval: Een 32 kW cv ketel wordt dus geen 32 kW warmtepomp.) Bij warmtepompen is de installatie precies op maat ontworpen voor de woning / het gebouw. Ontwerpen en installeren vergt kennis van zaken.
Het inregelen van een warmtepomp installatie is essentieel. Alleen dan geniet u storingsvrij van het hoogste comfort en een zo laag mogelijke energierekening.  Dit is een van de redenen dat sommige warmtepompfabrikanten de inbedrijfstelling van hun product zelf willen doen. Bij het goed inregelen van de warmtepomp en de woning krijgt elk vertrek precies de juiste hoeveelheid debiet (energie) die nodig is om het daar, precies op maat,  warm en/of koud te maken. Het inregelen van de warmtepompinstallatie is vakwerk.

Tip 5: Hou rekening met de ruimte die nodig is voor de technische installatie.

Een warmtepompinstallatie vergt meer ruimte dan een cv-ketelinstallatie.  Cv-ketels zijn de afgelopen decennia alleen maar kleiner geworden. Warmtepompen zijn bijna altijd groter dan een cv-ketel en nemen dus meer ruimte in beslag in de woning.

Een combiwarmtepomp, met een tapwaterboiler van 200 liter, is vaak 60 x 60 cm op de vloer en zo'n 1,8 meter hoog.

Als u heel veel tapwatercomfort wil, is er al snel spraken van een losse boiler naast de warmtepomp. Denkt u dan ook nog aan een buffervat voor de cv en ruimte voor de  vloerverwarming-verdeler(s). Bij een lucht/water warmtepomp staat de warmtepomp vaak buiten, binnen komt dan alleen de tapwaterboiler en buffer.

Tip 6: Een buffervat zorgt altijd voor een langere levensduur van uw warmtepomp.

warmtepomp buffervatenDe belangrijkste factor met betrekking tot de levensduur van de compressor, het duurste onderdeel in de warmtepomp, is het aantal start-stops. Hoe minder schakelmomenten hoe langer het toestel mee zal gaan. Het aantal draaiuren van een compressor is van minder belang voor deze. Een gezonde verhouding is dat per compressor draai-uur maximaal 3 start-stops zijn geweest.  Stel dat er op een jaar 2000 draaiuren zijn geweest, dan mogen er maximaal (2000 x 3) 6000 start-stops zijn geweest.  Vooral bij een installatie die per vertrek wordt na-geregeld kan het lastig zijn om dit in de hand te houden. Immers als, net na een start van de compressor, afgiftesystemen dicht lopen zal de warmte nergens heen kunnen zodat het toestel uit moet omdat anders de temperatuur te ver stijgt. De ISSO 72 (regelgeving) stelt dat een warmtepomp minimaal 10 minuten moet kunnen draaien bij de ontworpen delta T situatie. (Delta T is het verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur).  Bij een installatie die wordt na-geregeld ontkom je dus niet aan een buffervat. Het buffervat, wat altijd open moet zijn voor doorstroming, zorgt ervoor dat de compressor bij een geheel gesloten afgifte systeem toch 10 minuten kan draaien en voorkomt daarmee een onnodig aantal start-stops. In de praktijk zien we vaak dat de buffer, om bezuinigingsreden, is weggelaten. Dat is  vaak een verkeerde bezuiniging die juist tot het omgekeerde leidt: een vroeg overleden compressor.  Ook horen we regelmatig “er was geen plaats voor een buffervat”.  Dat moet u dan later soms duur bekopen.  Wilt u lang plezier ervaren van uw warmtepomp? Zorg dan voor een juiste minimaal systeem inhoud en kies, als de installatie na-regeling heeft, voor de juiste buffer / bufferinhoud.   Een Laag Temperatuur systeem werkt vaak met een delta T van 7k. Dan is de stelregel:

Bij aan/uit warmtepomp: capaciteit (kW) x 20 liter is bufferinhoud.
Bij modulerende warmtepomp: minimaal capaciteit (kW)  x 25 liter is bufferinhoud.

Tip 7: Sluit een onderhoudscontract met verlengde garantie af voor uw warmtepomp.

onderhoudscontract warmtepompEen warmtepomp behoeft niet zoveel onderhoud, eigenlijk is ‘inspectie een beter woord voor deze. Meerdere fabrikanten geven verlengde garantie op het moment dat u, middels een onderhoudscontract, een door hen erkende installateur onderhoud laat uitvoeren aan uw toestel. Een warmtepomp is duur in aanschaf, het is dus zeker verstandig een dergelijk contract (mits niet overdreven duur) te overwegen. U koopt als het ware zekerheid in voor de toekomst. Omdat het beter is dat u zelf de warmtepomp niet open schroeft, zal de onderhoudsmonteur dit jaarlijks of twee-jaarlijks voor u doen. Zodra hij iets bemerkt, als bijvoorbeeld lekkage, zal hij dit meteen voor u herstellen. Met name een lekkage kan op den duur veel schade (kortsluiting bijvoorbeeld) betekenen. Ook zal de monteur de onder tip 6 genoemde draaiuren en start-stops jaarlijks noteren. Door dit voortdurend te monitoren worden afwijkingen meteen gesignaleerd en kan er op tijd worden ingegrepen.

Tip 8:   Denk ook aan de elektrische installatie en plaats (als deze niet in het toestel aanwezig is) een kWh-meter in de voeding van de warmtepomp.

kWh meter voor warmtepompAls u een bestaande woning heeft moet de elektricien kijken of uw groepenkast geschikt is voor het bijplaatsen van een warmtepomp. Het is handig dat u een 3 fase installatie heeft (400 Volt) voor de warmtepomp, dan kan namelijk de zekeringwaarde van de hoofdzekering (Ampère) lager blijven. Een warmtepomp komt bij voorkeur op een aparte groep met aardlekschakelaar.

Veel mensen zijn gewend aan het aardgasverbruik in m³ van de gasmeter voor verwarming van de woning en tapwater.  Stroomverbruik voor wasautomaat, koelkast, media-apparatuur en andere kwam op een andere meter in kWh. Een warmtepomp verbruikt alleen maar elektriciteit en gaat dus mee op de teller van de kWh-meter in de meterkast.  Door een losse tussen kWh meter te plaatsen in de voeding van de warmtepomp heb je voor je zelf straks het verschil tussen het verbruik van verwarmen en anderzijds het andere stroomverbruik. Dat schept meteen duidelijkheid voor jezelf en de installateur.  Het voorkomt ook onnodige discussie achteraf als het totaal verbruik tegenvalt.  De warmtepomp krijgt immers vaak onterecht de schuld van een hoog stroomverbruik, is onze ervaring. Meten is weten, zoals u weet! Noot: Sommige warmtepompen hebben een ingebouwde kWh meter voor verbruik, ook zijn er warmtepompen waarbij u een losse kWh meter, kunt aansluiten op de warmtepomp. Dit gebeurt meestal via de puls-uitgang van de kWh-meter.  Daarnaast zijn en komen er ook toestellen op de markt welke de afgegeven energie meten middels een flow(debiet)meter en twee temperatuursensoren. Uit de ingebouwde reken formule Q=m x c x DeltaT en tijdmeting volgt dan kWh afgegeven energie.  Door jaarlijks het verbruik in kWh en de afgegeven energie in kWh te noteren weet u meteen ook het werkelijke jaar rendement van uw toestel. Afgegeven energie  gedeeld door de toegevoerde energie is immers het rendement (SCOP/SPF) van de warmtepomp.

Tip 9: Een goede (warmtepomp) voorbereiding is het halve werk. 

Voor deze tip verwijzen wij u naar onze vragenlijst; Een handig hulpmiddel om door te lopen.

 

Tip 10:  Maar ook op de andere pagina’s van deze site voorzien we u van allerhande warmtepomp tips en info.


De werking, het principe van de warmtepomp, is steeds gelijk.

warmtepomp werking compressor circuit

 • Als er warmtevraag is aan de afgiftezijde (A) wordt na enige tijd (regeling) de compressor gestart (1). 
 • De compressor perst het koudemiddel-gas samen, hierdoor loopt de druk op en neemt de temperatuur van het koude middel toe. (2)  
 • Het dan warme koudemiddel komt in de condensor (platenwisselaar) (3). Aan de ene kant van elke plaat zit dit koudemiddel en aan de andere kant van elke plaat stroomt het water van het afgiftesysteem, bijvoorbeeld de vloerverwarming. 
 • Warmte wil altijd naar koude toe, en hoe groter het temperatuursverschil hoe makkelijker dit gaat. Het koudemiddel geeft in de condensor (3) haar warmte af aan de koudere vloerverwarming. Hierdoor koelt het koudemiddel zelf af en komt onder haar 'kookpunt'  waardoor het koudemiddel condenseert (en extra warmte kan afstaan).  
 • Als vloeistof verlaat het koudemiddel nu de condensor.
 • Via het droogfilter (om vuil en eventueel een druppel water, welke er niet inhoren, eruit te filteren) komt de vloeistof aan bij het expansieventiel (4).
 • Het expansieventiel zorgt voor drukverlaging, de druk wordt zo laag dat hierdoor de temperatuur van het koudemiddel flink mee zakt. 
 • De temperatuur van het koudemiddel wordt zo laag dat het kouder is dan de bron die aan de andere kant door de verdamper (platenwisselaar) (5) stroomt.  De warmte van de warmere bron wil naar de koude van het koudemiddel. 
 • Tijdens dit proces begint de vloeistof (koudemiddel) langzaam te koken en gaat via damp langzaam weer naar gas. Tijdens het koken neemt het koude middel flink energie op uit de bron. 
 • Na de wisselaar (5) zit vaak de lagedruk- gas-leiding een stukje vast aan de hogedruk- vloeistof-leiding. De warmere hogedrukleiding geeft daar nog wat warmte over aan de koudere lagedrukleiding. 
 • Uiteindelijk komt het gas weer aan bij de compressor (6) die opnieuw de druk (en zo ook de temperatuur) weer optilt naar een hoger niveau.  Het kringetje is rond en kan zich blijven herhalen.

Voor- en nadelen van een warmtepomp

VOORDELEN

 • Hoog comfortniveau van het LTV-afgiftesysteem.
 • Lagere energierekening (factuur) voor verwarming en warmtapwaterproductie.
 • Energiebesparing / winst voor het milieu.
 • Onderhoudsvriendelijk (vooral bij bodemwarmte als bron).
 • Voldoen aan energieprestatieregelgeving.
 • Mogelijkheid van natuurlijke koeling bij bodemenergie-warmtepompen tijdens warme zomers.
 • Mogelijkheid tot (actief) koelen bij lucht/water toestellen tijdens warme zomers.

NADELEN

 • Hogere investering.
 • Beperking in soorten afgiftesystemen.
 • Benodigde kennis en vakmanschap voor een goede toepassing is helaas nog niet overal aanwezig (maar er wordt hard aangewerkt) .
 • Meer technische ruimte nodig

Resumé:

Vooral voor een nieuwbouw woning is een warmtepomp interessant, sterker eigenlijk een verplichting! Een bestaande woning dient eerst verbeterd te worden met betrekking tot isolatie en afgiftesysteem, pas daarna denkt u aan een warmtepomp.

Wat is een warmtepomp?

Net zoals water van hoog naar laag stroomt, zo stroomt warmte spontaan van hoge naar lage temperatuur. Om het omgekeerde te bereiken heb je een pomp nodig. Voor water is dat een waterpomp, voor warmte een warmtepomp. Met een warmtepomp kun je dus warmte met een lage temperatuur ( ‘gratis' omgevingswarmte) op een hogere bruikbare temperatuur brengen.

 

Heatpump pictogramWarmtepompen zijn toestellen die op een milieuvriendelijke manier voor verwarming en warm water zorgen,  daarnaast kunnen de meeste warmtepompen tegenwoordig de woning ook koelen. Dat koelen gebeurt meestal door koud water van rond de 18° C door de vloer rond te pompen, het wordt in de woning niet zo koud als met een airco maar toch ervaart u een aangenaam binnenklimaat in de zomer. Een warmtepomp maakt voor het grootste deel gebruik van ‘gratis’ hernieuwbare energie uit de omgeving, ze zijn een duurzaam energiebesparend alternatief voor de gasgestookte cv-ketel. 

De hoeveelheid energie die de warmtepomp gebruikt is laag in vergelijking met de opbrengst. 65 % tot 80 % van de door de warmtepomp geleverde energie wordt 'gratis' gewonnen uit de omgeving. Hierdoor verbruikt een warmtepompinstallatie minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem. Ook de CO2-uitstoot bij verwarming door middel van een warmtepomp is beduidend lager dan bijvoorbeeld bij de gas-gestookte cv-ketel.  De werking van een warmtepomp is enigszins te vergelijken met de werking van uw koelkast of vriezer. Aan de ene kant wordt energie onttrokken (in uw koelkast) en elders weer los gelaten (het zwarte rek achter op de koelkast). Een warmtepomp onttrekt energie uit de omgeving, wat we de bron noemen, en geeft deze, met een hogere temperatuur, af aan uw woning.


Aantal warmtepompen in Nederland.

(Bron CBS) Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt en publiceert allerlei statistische gegevens van maatschappelijke en economische aard. In 2020 zijn 250.265 warmtepomp geplaatst. Er zijn er 3.933 uit bedrijf genomen ( waarschijnlijk vervangen)  dat bracht op 31 december 2020 het aantal geplaatste warmtepompen in Nederland op 978.463

Het aantal warmtepompen op bodem energie is 87.912 stuks.  890.551 stuks werken op buitenlucht.  Noot: Bij de buitenlucht toestellen zijn ook airco-units mee geteld. 

Omdat het CBS airco-units meeteld geeft dat een vertekend beeld voor wie alleen de cijfers van warmtepompen voor verwarming interreseerd . Het Warmtepomp trendrapport uit de brache toont al jaren een steile groeicurve. In 2020 kwamen er ruim 60.000 nieuwe systemen bij.  Als je de 2020 cijfers van het CBS pakt, is dus ongeveer een kwart van de 250.000 toestellen een warmtepomp voor verwarming, en het overige deel koeling. Ondanks de groei blijft het verwachte aantal geïnstalleerde warmtepompen voor verwarming achter bij de doelstelling uit het Klimaatakkoord van tenminste 1.3 miljoen warmtepompsystemen in 2030.  

Warmtepomp soorten en toepassing.

Hoewel het principe van elke warmtepomp steeds gelijk is worden er in de praktijk verschillende soorten koudemiddel gebruikt. Wettelijk worden hier ook steeds strengere eisen aan gesteld. Het ouderwetse ‘Freon’ heeft inmiddels plaats gemaakt voor nieuwe milieuvriendelijkere type koudemiddel.   Het meest in het oog springend verschil tussen het type warmtepompen is ‘de bron’  waar de energie voor verwarmen wordt onttrokken. Met een warmtepomp maakt u energiezuinig warmte voor de woning en voor het douchewater.

 

 • Hybride lucht-water warmtepompen kunnen meestal relatief eenvoudig, tegen beperkte kosten en zonder al te veel aanvullende maatregelen worden toegepast in bestaande eengezinswoningen.  Een openverdeler is hierbij de beste manier om te zorgen voor een koppeling tussen ketel en warmtepomp. De aanvoer- en retourleiding van de warmtepomp worden nabij de ketel gekoppeld aan de installatie. Een hybride warmtepomp is vaak (en bedoeld als) een tussenoplossing naar ‘aardgasvrij’  verwarmen. In dicht bebouwd stedelijk gebied behoeft de geluidsproductie van luchtwater warmtepompen aandacht.
 • Volledig elektrische lucht-water warmtepompen zijn relatief betaalbare installaties om aardgasvrij te verwarmen, dus cv-ketels te vervangen.
 • Volledige bodem-water warmtepompen zijn zeer efficiënte warmtepompen, maar vergen een grote investering en veel ruimte voor het maken van de bodembron.
 • Ventilatie-warmtepompen kunnen worden toegepast in woningen waarin geventileerd wordt met een mechanisch ventilatiesysteem. Deze warmtepomp vervangt dan de mechanische ventilatiebox en haalt energie uit de ventilatielucht. Inmiddels zijn er ook enkele toestellen die in plaats van een WTW-ventilatiesysteem kunnen worden geplaatst.  Vanwege het kleine vermogen dat de ventilatie-luchtstroom als bron kan leveren, past een ventilatiewarmtepomp vooral in woningen met een beperkte  warmtevraag, omdat anders de aardgasbesparing (te) beperkt is. Deze zijn dus het best geschikt voor goed geisoleerde kleine appartementen. 
 • Warmtepompen met PhotoVoltaische Thermische panelen op het dak (PVT), passen bij (zeer)  goed (na)geïsoleerde gezinswoningen met voldoende dak oppervlak. De geruisloze werking past goed in dicht bebouwd gebied. Warmtepompen met PVT bieden de installateur voordelen, omdat de monoblock unit eenvoudig te plaatsen is zonder Stek-certificering voor werken met F-gassen.
 •  Een monoblock-binnen kan een (hybride)oplossing zijn in gezinswoningen in stedelijk gebied,  waar geluid buiten een knelpunt is en het ruimtegebruik op zolder en de geluidsproductie  binnen geen sterk beperkende factoren zijn.
 • Een hoge-temperatuur warmtepomp kan een oplossing zijn in woningen die niet verder kunnen worden verbeterd tot het niveau ‘geschikt voor lage-temperatuur’, maar waar wel  een individuele oplossing nodig is om aardgasvrij te kunnen verwarmen. De besparing (het rendement) is hierbij natuurlijk minder gunstig dan bij een lage temperatuur oplossing.
 • Een lucht-lucht-warmtepomp (airco) is een energiezuinige bijverwarming, maar heeft ook  nadelen, zoals kans op tochtklachten. De airco-functie biedt comfort, maar tegen extra energiegebruik. Dat kan flink beperkt of voorkomen worden met o.a. zonwering en slim ventileren. Een lucht-lucht-warmtepomp kan (op een enkele uitzondering na) niet dienden voor warmwaterproductie. Dat kan worden gedaan met een warmtepompboiler. 
 • Een (ventilatie) warmtepompboiler is een bij-product. Omdat er óók een verwarmingsapparaat nodig is, is het geen algemene aanrader. Qua zuinigheid is het vergelijkbaar met de warm-waterfunctie van een volledige warmtepomp

 

Soorten en toepassing (klik op afbeelding voor slide show):
 

warmtepomp_lucht_water
warmtepomp_soort_bijzondere_verdamper
warmtepomp_soort_bodem_gesloten_horizontale_bron
warmtepomp_soort_bodem_gesloten_korven_bron
warmtepomp_soort_bodem_gesloten_verticale_bron
warmtepomp_soort_bodem_ijsbuffer_bron
warmtepomp_soort_bodem_ijszak_bron
warmtepomp_soort_bodem_open_bron
warmtepomp_soort_bron_energiedak_of_muur
warmtepomp_soort_bron_pvtpanelen
warmtepomp_soort_oppervlaktewater_geslotenbron
warmtepomp_soort_oppervlaktewater_openbron
warmtepomp_soort_ventilatielucht
warmtepomp_soort_warmtenet_bron
warmtepomp_soort_wko_bron

Water-water-warmtepomp

 • Bij deze warmtepomp wordt water gebruikt in het afgifte systeem en aan de bronzijde.  Denk aan een toepassing met open bodem bron, of watergevulde gesloten bodem bron horizontaal of verticaal. 
 • Voordeel: Beste jaar rendement, ‘gratis’ passieve koeling.
 •  Nadeel: Mag alleen door een gecertificeerd bedrijf worden geplaatst en niet overal mag bodemenergie worden onttrokken. Daarnaast vergt een 'open bron' veel onderhoud. Voor één woning wordt dit dan meestal ook niet meer toegepast. Sterker: Er zijn mensen die later alsnog een gesloten bron hebben genomen. Jaren geleden, toen er nog minder tot geen eisen werden gesteld aan de bron waren er ook mensen die de 'waterput' gebruikte als bron voor de warmtepomp. Het opgepompte water werd gebruikt om energie aan te onttrekken en vervolgens in een sloot geloosd. Dat mag niet meer.

Brine-water-warmtepomp

 • Deze warmtepomp, wat precies hetzelfde toestel is als de water/water-warmtepomp, onttrekt energie uit bodem of omgeving middels een gesloten bron.  We spreken over ‘brine’ omdat door een gesloten systeem water met een antivries toevoeging (glycol) wordt rond gepompt. De gesloten bron kan een verticale boring zijn maar ook een horizontale bron. De slang ligt dan 1 tot 1,5 meter onder het maaiveld. Een horizontale bron neemt veel ruimte in beslag, deze is bij de meeste huizen niet aanwezig vandaar dat verticale boringen vaker voorkomen en bovendien vaak ook efficiënter zijn. 
 •  Voordeel: afhankelijk van het type bron heeft u vaak 'gratis' koeling in de zomer.
 • Nadeel: niet elke bron is even makkelijk te realiseren.
 • In plaats van een gesloten bodembron kan dit type warmtepomp ook worden voorzien van een ander type bron. De warmtepomp blijft het zelfde toestel maar de bron die aangesloten is kan een andere zijn;  Een gesloten bron in oppervlakte water, PVT-panelen, energiedak of warmtewinmuur, ijsbuffer en een 'bufferzak' in de kruipruimte of kelder zijn enkele voorbeelden hiervan.

U ziet er zijn genoeg bronnen te bedenken om 'gratis' energie te onttrekken. In een varkensstal wordt bijvoorbeeld vaak energie onttrokken uit de mest en met 'luchtwassers' uit de ventilatielucht van de stal. Om deze vervolgens weer te gebruiken voor de warmtepomp die de 'biggenstal' van warmte voorziet.
 

In stadswijken kan ook gekozen worden voor een gezamenlijke bron, de warmtepomp in de woning is weer gelijk aan bovenstaand type maar nu wordt een 'stadsleiding' gebruikt als bron voor de warmtepomp. De stadsleiding kan bijvoorbeeld energie ontvangen van restwarmte van een industriegebied.

 

Lucht-water-warmtepomp

lucht/water warmtepomp

 •  Deze warmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht, middels een ventilator wordt lucht over een platenwisselaar (verdamper) gezogen of geblazen, uit deze lucht wordt energie onttrokken in de verdamper.
 • Voordeel: Geen certificering kosten, eenvoudiger te realiseren dan een bodem warmtepomp en geen boringen in de tuin.
 • Nadelen: iets minder rendement dan een bodem-warmtepomp en geen (gratis) passieve koeling, de meeste kunnen wel actief koelen maar dat kost veel meer energie dan passief koelen. Buiten staat een apparaat met ventilator (net als een airco-unit)  welke geluid maakt.  In de winter, onder een buitentemperatuur van 6 ºC, vriest de verdamper regelmatig in en dan moet er worden ontdooit.

Lucht-lucht-warmtepomp

Deze warmtepomp haalt net als de lucht/water-warmtepomp energie uit de buitenlucht en geeft deze ook weer af als lucht.  Buiten blaast (bij verwarmen) de ventilator lucht over de verdamper en binnen is een ventilator die lucht over de condensor verplaatst. Het lijkt dus min of meer op een omgekeerde airco.

Voordeel: Snel te realiseren en heeft een eigen afgiftesysteem

Nadeel: Het comfort gevoel is veel minder dan bij vloerverwarming, het verplaatsen (waaien) van lucht voelt minder lekker aan.

 

Ventilatielucht-water-warmtepomp

 • Deze warmtepomp haalt energie uit de afgezogen lucht van het gebouw, vaak dient deze om  tapwater te verwarmen. (Een ventilatielucht warmtepomp die alleen dient om tapwater te verwarmen noemen we ook wel ‘ warmtepomp-boiler’).
 • Voordeel: er staat buiten geen apparaat wat geluid produceert.
 • Nadeel: de hoeveelheid ventilatielucht is doorgaans te weinig om met een goed rendement uw woning te kunnen verwarmen zonder bijstook (elektrisch element voor bijverwarming). Dit type is met namen bedoeld voor kleine appartementen (tot circa 5 kW  benodigd opstel vermogen)

U ziet er is keuze genoeg aan bronsoorten voor de warmtepomp. Uw vak-installateur kan samen met u tot een keuze komen.

De beste keuze is een gesloten bodem bron, maar niet overal mag worden geboord, en vaak is dit ook de duurste in aanschaf. Gelukkig zijn er voldoende alternatieve bronnen te bedenken.


Duurzaamheid van een warmtepomp.

Soms vragen mensen zich weleens af of een warmtepomp nu echt duurzaam is? Immers, zo stellen ze, de elektriciteit die de warmtepomp gebruikt wordt soms ook gemaakt door aardgas (fossiele brandstof).


Laten we een woning als voorbeeld nemen welke 1200 m³ gas per jaar verbruikt met een cv-ketel;
Deze geeft aan de installatie 1200m³  x 8,8 kW (netto inhoud aardgas) energie af = 10.560 kWh.

 

Een warmtepomp haalt tegenwoordig makkelijk een SPF / SCOP (jaarrendement) van  4.
Dat betekend dat een warmtepomp, om hetzelfde te leveren als een cv-ketel, 10.560 kWh : 4 = 2640 kWh nodig heeft.
Het rendement van de stroomcentrale is, als deze op fossiele brandstof zou draaien (aardgas) 40%.
We laten hier dan opbrengst van windmolens en PV-panelen buiten beeld, ofwel we nemen het slechtste geval.

Het rendement van 40% betekend dus dat, om 2640 kWh elektra te maken, 6600 kWh nodig is in de centrale.
Dat geeft dus 6600 kWh  (:8,8) 750 m³  gas.


Conclusie:  Als we het gebruikte gas van de Elektriciteit opwekking meerekenen gebruiken we 750 m³ gas per jaar om deze woning te verwarmen, doen we dit met een HR-ketel dan is dit 1200 m³ gas per jaar. Dus deze ene woning bespaart met een warmtepomp al (1200 – 750) 450 m³ gas per jaar.

 

Dus ja!  Een warmtepomp draagt bij aan Duurzaamheid. En nog veel meer als we elektriciteit opwekken met windmolens of PV panelen.

 

Voorbeeld warmtepomp systeem kosten:

-Lucht/water-warmtepomp:  Investering indicatie € 9000,-  ISDE subsidie € 1800,- (bij renovatie)
-Bodem/water-warmtepomp:  Investering indicatie €18.000,-  ISDE subsidie € 1800,- (bij renovatie)

-Lagetemperatuur verwarming (LTV) afgiftesysteem: investering indicatie € 8000,-
-Balansventilatie met WTW: investering indicatie € 6000,-


Naar energieneutraal:

Zonnepanelen PV, investering indicatie € 8000,-
Zonneboiler voor tapwater: investering indicatie €2500,-, ISDE subsidie € 725,-

Schatting op basis van gemiddelde rijwoning, bron: RVO.


Hybride systeem

Een hybride systeem wordt gezien als een tussenstap.  Je maakt nog gebruik van je (bestaande) gasketel, maar voorziet de installatie ook van een warmtpomp. Het doel van de warmtepomp is om in zoveel mogelijk van de gevraagde energie te voorzien. Wat de warmtepomp niet kan, doet de ketel aditioneel. (De ketel wordt door de warmtepomp ingeschakeld als er teveel vraag is). 
Meer weten over hybride ? Kijk dan op deze pagina: https://warmtepomp-tips.nl/hybride/

 

TCO-  Warmtepomp, Total Costs of Ownership

Als het gaat om de 'Total Costs of Ownership', de totale kosten voor aanschaf, installatie, beheer en onderhoud,  gedurende, de levensduur (bijvoorbeeld 15 of 20 jaar) wint de cv-ketel het nog steeds van de warmtepomp.  Omdat veel mensen toch naar hun portemonnee kijken (of moeten kijken) worden er dus ook nog steeds meer cv-ketels verkocht dan warmtepompen (2021).


Bij een nieuw te bouwen woning is de keuze voor een warmtepomp makkelijk gemaakt, de kosten worden dan in het totale plaatje meegenomen. Daarnaast kom je via een 'BENG' berekening, nodig voor de vergunning van de bouw, al snel uit bij een warmtepomp.  De aanschafkosten zijn nog de ‘lastige factor’ voor een warmtepomp, de energiekosten per jaar zijn voor een warmtepomp gunstiger dan voor een cv-ketel. Over een periode van 15 jaar heeft de lucht/water warmtepomp de beste ‘warmtepomp TCO’. Kijken we over een periode van 30 jaar dan wint bodemenergie het regelmatig van lucht/water. De geboorde gesloten bron gaat zeker 50 jaar mee, dus  bij warmtepomp vervanging (na bijvoorbeeld 15 jaar) kun je die gewoon weer gebruiken, wat dan de aanschafkosten weer aantrekkelijker maakt.   Omdat de toekomstige m³ aardgasprijs  en stroomprijs lastig voorspelbaar zijn, blijft in een vergelijking/berekening altijd een factor onzekerheid zitten.

Wil je toch een warmtepomp maar ontbreekt het je op dit moment aan financiële middelen? Dan zijn er tegenwoordig bedrijven die zowel de aanschaf als installatie voor je kunnen (of laten) verzorgen. Vaak hebben die, vanwege de kwantiteit, prima inkoop- en garantieafspraken bij warmtepompfabrikanten en installateurs. Je betaald aan hen dan 15 jaar (als voorbeeld) een x bedrag per maand all inclusief.  Dus inclusief ‘tot stand houding’ van de installatie met onderhoudskosten, materiaal vervangingskosten, storingsbezoeken etc. Soms gaan ze zelfs zo ver dat ze je een maximaal energieverbruik garanderen. Je zou dit kunnen zien als ontzorgen en op dat moment weet je ook precies jouw Total Costs (of ownership?).  Vaak komt de installatie na die 15 jaar vrij. En ben je, naar gelang het contract, op dat moment eigenaar (zonder of met een tevoren vastgestelde eindbetaling) van de installatie.  

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, woensdag 5 oktober 2022

Pagina: - Warmtepomp tips 2022, all electric verwarmen met warmtepompen
Tags:warmtepomp, warmtepompen, advies, werking, uitleg, gebruik, subsidie, 2022, rendement, verbruik, tips, installatie, buffer, kWh meter, soorten, verwarmen, koelen, verdienen, besparen, all electric, ready,
Beschrijving: Een warmtepomp is, door gebruik te maken van gratis energie uit de omgeving, het meest gekozen duurzaam en efficiƫnt gasloos alternatief voor een cv-ketel.