ISDE Warmtepomp subsidie 2020

 

Vanaf 1 januari 2020  is er alleen nog maar warmtepomp subsidie voor bestaande bouw, en niet meer voor nieuwbouw woningen*!

 

*Uitsluitend de overgangsbepaling: is de warmtepomp al wel was aangeschaft voor 2020  en wordt deze geïnstalleerd voor 1 juli 2020, lees dan alle voorwaarden voor subsidie bij de RVO.
 

KLIK HIER VOOR DE WARMTEPOMP SUBSIDIE apparatenlijst PER 1 Januari 2020 met bedragen (RVO  / pdf)

 

Voor kleine warmtepompboilers en boosters is het subsidiebedrag verlaagd.

Pelletkachels en biomassa ketels komen niet meer in aanmerking voor ISDE-subsidie (zowel in nieuwbouw als bestaande bouw) .

 

Met de wijziging van de Gaswet zijn de netbeheerders immers in principe niet langer verplicht om een nieuwe woning of nieuw gebouw aan te sluiten op het aardgasnet. Voor deze gebouwen zijn alternatieven voor het verwarmen op aardgas dus min of meer al verplicht.


Het is beter om het budget van de ISDE volledig in te zetten voor de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen.  Daarom zal de ISDE met ingang van 2020 niet langer open staan voor investeringen in woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend.
 
Subsidie voor isolatie
Tegenover deze versobering staat ook een verbreding. Vanaf 2021 kunnen woningeigenaren en VVE’s ook ISDE-subsidie aanvragen voor investeringen in isolatie. Tot nu toe konden ze daarvoor een beroep doen op de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Tot 1 januari 2021 is daarvoor € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Vanaf 1 januari 2021 komt de subsidie voor deze energiebesparende isolatiemaatregelen dus uit de pot van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

 
ISDE verlengd tot 2030


De Investeringssubsidie Duurzame Energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013. Sinds 1 januari 2016 konden zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. De meerjarige ISDE-regeling zou oorspronkelijk doorlopen tot en met 31 december 2020. De ISDE wordt volgens de minister in ieder geval verlengd tot 2030. Hoeveel subsidie er vanaf 2021 ter beschikking komt, is momenteel nog niet bekend.

Om de energietransitie van gas naar gasloos te versnellen, stimuleert de Nederlandse overheid je via de ISDE-subsidieregeling om een warmtepomp te kopen. De hoogte van de subsidie hangt af van het type warmtepomp en het thermisch vermogen en varieert voor warmtepompen van  € 500,- tot € 10.000,-

De overheid heeft een lijst met producten en per warmtepomp treft u daar de subsidie bij aan.

 

---

Uiteraard moet u eerst de capaciteit van de door u benodigde warmtepomp bepalen, en dan pas de daarbij behorende subsidie bekijken.  Hoe meer vermogen hoe meer subsidie, maar het heeft helemaal geen zin om een groot vermogen te installeren als u met een klein vermogen toe kan.  Want het is natuurlijk ook zo dat de subsidie in verhouding staat tot de aanschaf prijs van het product.

 

De subsidie voor de warmtepomp valt onder de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze subsidie is door de Rijksoverheid in het leven geroepen om particulieren en bedrijven te stimuleren om minder gas te gebruiken en over te stappen op duurzame energie. Het is bedoeld als tegemoetkoming bij de aanschaf van een warmtepomp. Tot 31 december 2020 kunnen zowel particulieren als bedrijven een aanvraag doen voor ISDE-subsidie wanneer zij aan de voorwaarden voldoen. Een voorbeeld van een voorwaarde is dat je kunt aantonen dat de warmtepomp door een deskundige installateur geïnstalleerd is.

 

Per jaar is er een bepaald budget voor de ISDE-subsidie beschikbaar . Het totale subsidiebudget voor 2019 was uiteindelijk 160 miljoen euro. De ophoging van het subsidiebedrag leidt niet tot wijziging van de informatieverplichtingen en daardoor ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk voor mensen die gebruik willen maken van deze subsidie. Voor 2020 treft u de informatie en beschikbaarheid op de site van de overheid:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/apparaten-isde/warmtepompen

 

De hoogte van de warmtepomp subsidie  hangt af van het type warmtepomp, het energielabel en het vermogen: Hoe groter het vermogen, hoe hoger de subsidie zoals eerder gesteld.

 

Een voorbeeld: bij een hybride warmtepomp combineer je een warmtepomp met een hr-ketel op gas. Een hybride lucht/water warmtepomp van 6 kW kost, exclusief hr-ketel, ongeveer € 4,600,- in aanschaf. Hiervoor krijg je een subsidie van € 1.500 tot 1.800, waardoor je zo’n 45% bespaart op de aanschafkosten. Dezelfde berekeningen zijn natuurlijk ook te maken voor de subsidie op een aardwarmte- of ventilatielucht warmtepomp. (Milieu Centraal)

 

  • WACHT NIET LANGER DAN 6 MAANDEN NA INSTALLATIE VAN DE WARMTEPOMP

Binnen 6 maanden na het installeren van de warmtepomp in Nederland moet de ISDE-subsidie zijn aangevraagd om deze te kunnen verkrijgen.

  • HET AANVRAGEN VAN DE WARMTEPOMP SUBSIDIE

Voor het aanvragen van subsidie voor de warmtepomp kun je op de website RVO.nl terecht, een organisatie van de overheid. Hiervoor heb je een DigiD nodig en een bewijs van installatie, zoals natuurlijk de factuur. Hierop moet duidelijk de aanschaf- en installatiedatum staan, het merk en de meldcode van het apparaat en het typenummer.

  • WACHTEN OP GOEDKEURING

Na het indienen van je aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging per e-mail. Als je aanvraag goedgekeurd wordt, krijg je daar binnen 8 weken per post bericht van. De betaling volgt maximaal een week na de beslissing. In de brief zie je direct de hoogte van de subsidie op jouw warmtepomp.

 

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zondag 31 mei 2020

Pagina: - Warmtepomp subsidie lijst 2020
Tags:warmtepomp, subsidie, apparatenlijst, 2020, bedrag, bestaande bouw, nieuwbouw, mogelijkheid, info
Beschrijving: Vanaf 2020 hebben alleen warmtepompen voor plaatsing in bestaande bouw nog subsidie, in de apparaten lijst treft u per toestel het subsidiebedrag aan.