Subsidie ISDE Warmtepompen 2022  (282 miljoen extra subsidie) 

De komende 3 jaar  (2022-2024) zet het kabinet in op extra subsidie en betere informatie en advies over hybride warmtepompen. Met als doel (hybride) warmtepompen voor meer huiseigenaren haalbaar en betaalbaar te maken. Vereniging Eigen Huis heeft het kabinet eerder dit jaar hiertoe opgeroepen en is tevreden met deze extra inzet. 

 

Het budget voor de ISDE-subsidie (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie) is voor 2022-2024 verhoogd met 282 miljoen euro. Dat betekent dat het subsidiebedrag voor alle typen warmtepompen, zowel all-electric als hybride warmtepompen, per 2022 wordt verhoogd van 20% naar 30% van de gemiddelde totale investeringskosten. De ISDE-subsidie geldt alleen voor bestaande bouw en niet voor nieuwbouw.

 

De ISDE-subsidie is door de Rijksoverheid in het leven geroepen om particulieren en bedrijven te stimuleren  minder gas te gebruiken en over te stappen op duurzame energie. Het is o.a. bedoeld als tegemoetkoming bij de aanschaf van een warmtepomp voor bestaande bouw. 

Je kunt een aanvraag doen voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie wanneer je aan de voorwaarden van de RVO voldoet. Een voorbeeld van een voorwaarde is dat je kunt aantonen dat de warmtepomp door een deskundige installateur geïnstalleerd is. Je vindt alle voorwaarden om in aanmerking voor subsidie te komen op rvo.nl.

 

Per jaar is er een bepaald budget voor de ISDE-subsidie beschikbaar. Het bedrag dat beschikbaar gesteld wordt voor warmtepompsubsidie in 2021 is vastgesteld op 124 miljoen euro. Daarvan was in oktober 2021 nog ruim 52 miljoen beschikbaar. Je kunt de stand daarvan bijhouden op de site van de Rijksoverheid.


In een brief aan de Kamer heeft staatssecretaris Ye┼čilgöz-Zegerius het drie sporenbeleid voor de stimulering van hybride warmtepompen gepresenteerd waar het kabinet op gaat inzetten: subsidiering, stimulering en op lange termijn de uitfasering van de cv-ketel. Het laatste spoor zal pas na 2025 mogelijk worden ingezet. Dit sluit aan op het pleidooi dat de vereniging in een brief aan de Kamer en in gesprekken met de ministeries heeft gehouden. Eerst moeten barrières voor huiseigenaren worden weggenomen, voordat er over een mogelijke normering wordt gesproken. 


Met Prinsjesdag 2021 werd bekend gemaakt dat 288 miljoen euro ingezet gaat worden voor de stimulering van hybride warmtepompen. De komende drie jaar (2022-2024) wordt het budget voor de ‘investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) verhoogd met 282 miljoen euro. Via deze regeling wordt onder meer subsidie verstrekt voor (hybride) warmtepompen.  

 

ISDE Warmtepomp subsidie 2021

 

De regeling sinds 1 januari 2021 is bedoeld voor verduurzaming van bestaande bouw. Voor warmtepompen verandert er in de aard weinig t.o.v. 2020. Wel ontstaat er meer competitie tussen de thema’s binnen de scope.

Doelgroep van de nieuwe regeling zijn particuliere woningeigenaars/gebruikers en zakelijke eigenaars inclusief VVE’s. Particulieren vragen subsidie achteraf aan waarbij de termijn wordt verlengd van 6 naar 12 maanden, zakelijke gebruikers vooraf.

 

Bij warmtepompen  gaat het om de bestaande apparatenlijst van warmtepompen met subsidiebedragen o.b.v. de informatie op het ErP-label (volgens Eco-design). Subsidie is er voor bestaande bouw, bij het opknappen en verduurzamen van uw woning of woning installatie.


Voor welke warmtepompen geldt deze subsidie?

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden: De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 7.650.

 

  • De warmtepomp wordt geplaatst in een bestaande woning.
  • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
  • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
  • De installatie van de warmtepomp moet uitgevoerd worden door een installatiebedrijf. De warmtepomp moet verder een nieuw product zijn en geen tweedehands / gebruikt product.
  • De warmtepomp moet op de Apparatenlijst warmtepomp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) staan.

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/01/ISDE%20-%20Apparatenlijst%20warmtepompen%2018-1-2021.pdf

 

subsidie warmtepompen 2021 isde

De scope van de regeling 2021 behelst:

(1) energiebesparende maatregelen (isolatie), voorheen de SEEH-regeling
(2) duurzame energieproductie
(3) aansluiting op warmtenetten.

 

Het subsidiebudget bedraagt voor isolatie en warmte-opwekking € 164 miljoen; bij uitputting schuift de aanvraag door naar een volgend jaar. Er staan geen ‘schotten’ tussen de onderdelen. Een aanvraag voor een Isolatiemaatregel moeten gepaard gaan met een tweede isolatiemaatregel of een duurzame opwekfunctie.  Warmte- en isolatie-opties kennen een maatregelen- c.q. apparatenlijst. Bij alle onderdelen is een kwaliteitseis dat de uitvoering door een bouw- en/of installatiebedrijf gebeurt.

 

Voor particulieren beperkt de ISDE zich tot isolatiemaatregelen en duurzame warmte-productie, zakelijke gebruikers kunnen ook subsidie krijgen voor duurzame elektriciteits-productie:

(1) kleinschalige zon-PV en/of
(2) windmolens voor elektriciteit

De zon-PV en windenergiesubsidie voor zakelijke gebruikers kent een apart aanvullend budget van € 40 miljoen in 2021.

 

Warmtepomp subsidie voor nieuwbouw

Voor de subsidie op warmtepompen én zonneboilers is er vanaf 2020 een hoop veranderd. Beide apparaten vallen onder de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Omdat aardgasvrij de nieuwe norm is bij nieuwe woningen is het niet langer meer mogelijk een subsidie aan te vragen voor uw warmtepomp of zonneboiler bij woningen waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. In de praktijk betekent dit dat er nog maar weinig nieuwe woningen in aanmerking komen voor een warmtepomp of zonneboilersubsidie. Let wel op. U moet uiterlijk 6 maanden na de installatie van de apparaten de subsidie aanvragen.

 


Eerder:
 
ISDE verlengd tot 2030


De Investeringssubsidie Duurzame Energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013. Sinds 1 januari 2016 konden zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. De meerjarige ISDE-regeling zou oorspronkelijk doorlopen tot en met 31 december 2020. De ISDE wordt volgens de minister in ieder geval verlengd tot 2030. Hoeveel subsidie er vanaf 2021 ter beschikking komt, is momenteel nog niet bekend.

Om de energietransitie van gas naar gasloos te versnellen, stimuleert de Nederlandse overheid je via de ISDE-subsidieregeling om een warmtepomp te kopen. De hoogte van de subsidie hangt af van het type warmtepomp en het thermisch vermogen en varieert voor warmtepompen van  € 500,- tot € 10.000,-

De overheid heeft een lijst met producten en per warmtepomp treft u daar de subsidie bij aan.

 

---

Uiteraard moet u eerst de capaciteit van de door u benodigde warmtepomp bepalen, en dan pas de daarbij behorende subsidie bekijken.  Hoe meer vermogen hoe meer subsidie, maar het heeft helemaal geen zin om een groot vermogen te installeren als u met een klein vermogen toe kan.  Want het is natuurlijk ook zo dat de subsidie in verhouding staat tot de aanschaf prijs van het product.

 

De subsidie voor de warmtepomp valt onder de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze subsidie is door de Rijksoverheid in het leven geroepen om particulieren en bedrijven te stimuleren om minder gas te gebruiken en over te stappen op duurzame energie. Het is bedoeld als tegemoetkoming bij de aanschaf van een warmtepomp. Tot 31 december 2020 kunnen zowel particulieren als bedrijven een aanvraag doen voor ISDE-subsidie wanneer zij aan de voorwaarden voldoen. Een voorbeeld van een voorwaarde is dat je kunt aantonen dat de warmtepomp door een deskundige installateur geïnstalleerd is.

 

Per jaar is er een bepaald budget voor de ISDE-subsidie beschikbaar . Het totale subsidiebudget voor 2019 was uiteindelijk 160 miljoen euro. De ophoging van het subsidiebedrag leidt niet tot wijziging van de informatieverplichtingen en daardoor ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk voor mensen die gebruik willen maken van deze subsidie. Voor 2020 treft u de informatie en beschikbaarheid op de site van de overheid:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/apparaten-isde/warmtepompen

 

De hoogte van de warmtepomp subsidie  hangt af van het type warmtepomp, het energielabel en het vermogen: Hoe groter het vermogen, hoe hoger de subsidie zoals eerder gesteld.

 

Een voorbeeld: bij een hybride warmtepomp combineer je een warmtepomp met een hr-ketel op gas. Een hybride lucht/water warmtepomp van 6 kW kost, exclusief hr-ketel, ongeveer € 4,600,- in aanschaf. Hiervoor krijg je een subsidie van € 1.500 tot 1.800, waardoor je zo’n 45% bespaart op de aanschafkosten. Dezelfde berekeningen zijn natuurlijk ook te maken voor de subsidie op een aardwarmte- of ventilatielucht warmtepomp. (Milieu Centraal)

 

  • WACHT NIET LANGER DAN 6 MAANDEN NA INSTALLATIE VAN DE WARMTEPOMP

Binnen 6 maanden na het installeren van de warmtepomp in Nederland moet de ISDE-subsidie zijn aangevraagd om deze te kunnen verkrijgen.

  • HET AANVRAGEN VAN DE WARMTEPOMP SUBSIDIE

Voor het aanvragen van subsidie voor de warmtepomp kun je op de website RVO.nl terecht, een organisatie van de overheid. Hiervoor heb je een DigiD nodig en een bewijs van installatie, zoals natuurlijk de factuur. Hierop moet duidelijk de aanschaf- en installatiedatum staan, het merk en de meldcode van het apparaat en het typenummer.

  • WACHTEN OP GOEDKEURING

Na het indienen van je aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging per e-mail. Als je aanvraag goedgekeurd wordt, krijg je daar binnen 8 weken per post bericht van. De betaling volgt maximaal een week na de beslissing. In de brief zie je direct de hoogte van de subsidie op jouw warmtepomp.

 

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, donderdag 30 november 2023

Pagina: - Warmtepomp subsidie 2024
Tags:warmtepomp, subsidie, apparatenlijst, 2023, bedrag, bestaande bouw, nieuwbouw, mogelijkheid, info
Beschrijving: Alleen warmtepompen bedoeld voor plaatsing in bestaande bouw, bij renovatie, ontvangen subsidie, in de ISDE apparatenlijst treft u per toestel het subsidiebedrag aan.