Warmtepomp keuzehulp voor selectie

Warmtepomp keuzeVaak  wordt ons de vraag gesteld ‘Welk type warmtepomp moet ik kiezen?’


Dat de keuze niet altijd even gemakkelijk is begrijpen wij natuurlijk. 
Een en ander hangt dan ook van verschillende factoren af;

 • Uw portemonnee
 • Hoe groot is het gewenste vermogen voor verwarming?
 • Hoe groot moet de boiler worden? (tapwatercomfort)
 • Wilt u ook gaan koelen met de warmtepomp?
 • Waar kan de warmtepomp staan? (opstellingsruimte)
 • Wordt er een na-regeling toegepast (i.v.m. ruimte voor buffer)
 • Is er plaats in de tuin voor een bron in de bodem?
 • Is er plaats buiten (of op) de woning voor een buitenunit lucht/water?
 • Wat voor ventilatie systeem heeft de woning? (optie ventilatielucht wp)
 • Heeft u ervaring of een wens met een eventuele alternatieve bron?

Warmtepompen

Nog geen idee?  Dan kan onderstaande keuzehulp u misschien verder helpen:

Volg de pijl en u komt bij een keuze, die u met een installateur kan bespreken.

 

Warmtepomp selectie keuze hulp tips

 

 

De soorten voor u nog even op een rij:

 

Lucht/water Split of Monoblock

luchtwater warmtepomp

Lucht/water warmtepomp: een buitenunit met ventilator wint buiten energie uit de omgevingslucht en geeft deze binnen af. Dit kan zowel een monoblock zijn als een split opstelling.
Bij een monoblock zit de condensor buiten in de unit en gaat er cv-water van buiten naar binnen.
Bij een split opstelling zit de condensor binnen en gaat er 'koude middel' van buiten naar binnen.

 

Warmtepomp met verticale gesloten bodemcollector

Warmtepomp gesloten bodemcollector

Warmtepomp op bodem energie met gesloten bron / verticale bodemcollector.
Voordeel: Goed rendement en 'gratis' passieve koeling in de zomer.
In de bodem worden gaten geboord waarin kunststof buiten worden neergelaten. Het bronwater stroomt door deze buizen en neemt zodoende in de bodem energie op. Een gesloten bron gaat makkelijk 30 jaar mee.

 

Warmtepomp met als bron een horizontale bodemcollector

warmtepomp met horizontale bodem bron

Nadeel: Een horizontale bron vergt veel ruimte rondom de woning. Horizontale bodemcollector.
 

Warmtepomp met gesloten collector in oppervlaktewater

warmtepomp gesloten bron in oppervlaktewater

Bij voorkeur plaatst u de gesloten collector in oppervlakte water waar stroming is. Dus liever niet in stilstaand water, want dan is de  kans op ijsvorming rondom de collector groot in de winter. Het gesloten systeem wordt gevuld met water/glycol ook wel 'brine' genoemd.

Warmtepomp met oppervlaktewater als bron

warmtepomp met oppervlaktewater als bron

Ook hier wordt gebruik gemaakt van oppervlakte water als bron voor de warmtepomp. Het verschil met de gesloten lus is dat hier het water over een platenwisselaar wordt gepompt, in de platenwisselaar wordt energie onttrokken aan het water. Nadeel: Het oppervlakte water kan vervuild zijn, hierdoor moeten regelmatig filters worden vervangen.

Warmtepomp met open bron / bodem energie.

Warmtepomp met een open bron in de bodem

Een open bodem bron als bron voor de warmtepomp. Het rendement hierbij is beter dan bij een gesloten bodem bron. Echter wordt deze vorm voor een woning steeds minder gebruikt. Deze vorm is duurder in aanschaf en behoeft daarnaast regelmatig onderhoud doordat de buizen in de bodem verstopt kunnen raken. Spoelen in de andere richting is dan noodzakkelijk. Er zijn al gevallen bekend waar in een later stadium de openbron is ingeruild voor een gesloten bodembron. Vraag de bronleverancier dus om garantie m.b.t. de werking en levensduur.

Gezamenlijke bron in de wijk.

Gezamenlijk bron warmtepomp

Soms is er in een wijk een gezamenlijke bron voor individuele warmtepompen. Bijvoorbeeld uit restwarmte van de industrie, een gezamenlijke WKO, of andere warmte. Een 'bodem type' warmtepomp kan die bron dan gebruiken om energie aan te onttrekken.

 

Warmtepomp met ijsbuffer

Warmtepomp met ijsbuffer

Dit systeem wordt in Duitsland regelmatig toegepast. Er komt een betonnen vat in de bodem met daarin een slangsysteem dat dient als collector voor de warmtepomp, uiteraard zijn de slangen gevuld met water/glycol. In het vat zelf zit gewoon water.  Als je water wil omzetten in ijs is daar bijhoorlijk veel energie voor nodig, van dit principe wordt gebruik gemaakt in het vat. Vaak wordt regenwater gebruikt om het vat te laten ontdooien, maar dat kan ook energie van thermische panelen zijn. Nadeel is dat als het vat eenmaal omgaat in ijs, de brontemperatuur dus onder 0 ºC zal liggen. Een boring met gesloten bodemcollector blijft daar meestal 'n stukje boven, het rendement van de ijsbuffer is t.o.v. dat systeem iets slechter.

 

PVT Panelen als bron voor een warmtepomp

Warmteopmp met PVT panelen als bron

PVT panelen, op het dak van de woning, als bron voor de warmtepomp.  Onder de PV panelen (die stroom opwekken) zit nog een thermischpaneel waarin een water/glycol vullling stroomt als bron voor de warmtepomp. Je wint dus stroom (PV) en ontrekt ook nog eens energie (bron warmtepomp) uit een paneel. Voordeel  t.o.v. een lucht/water warmtepomp: Je hebt geen ventilator of compressor buiten, dus nagenoeg geen geluid. Nadeel t.o.v. bodemenergie: Er is nagenoeg geen passieve koeling mogelijk.  Alleen passieve 'nachtkoeling' behoort in voor- en najaar tot de mogelijkheid.

Warmtewinmuur, warmte uit de buitengevel als bron voor warmtepomp.

Warmtewinmuur,
 energie uit de gevel voor de warmtepomp.

Buiten zitten in de gevel of in het dak slangen waardoor een water/glycol mengsel stroomt welke dient als bron voor de warmtepomp. De warmtepomp onttrekt dus energie uit de omgeving van gevel of dak, voordeel is dat er geen buitenunit met ventilator nodig is.  In plaats van slangen in de gevel, kan er ook gebruikt worden gemaakt van panelen die buiten tegen de gevel worden gemonteerd. Nadeel: nagenoeg geen passieve koeling in de zomer mogelijk.

Ijszak onder de woning als bron warmtepomp

Min of meer afgeleid van de 'ijsbuffer', in plaats van een betonnen vat in de bodem, heeft men hier een 'zak' in de kruipruimte of kelder van de woning gemaakt. In de zak lopen slangen gevuld met water/glycol wat dient als bron voor de warmtepomp. In de zak zelf zit gewoon water, wat dus kan bevriezen als er veel energie wordt onttrokken. De zak kan worden 'opgewarmt' door regenwater of door thermische panelen  (regeneratie).

 

WKO warmtepomp installatie

WKO warmtepomp

Eigenlijk zien we een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie bijna nooit voor 1 woning. De installatie is daarvoor veel te kostbaar. WKO zou wel een bron in een wijk kunnen zijn voor meerdere woningen.  Of voor een appartementen gebouw, kantoor gebouw, enz. Bij een WKO heb je min of meer 2 grote ondergrondse buffers (Aquifer). In de zomer breng je warmte naar de winterbron (voor verwarmen), en in de winter breng je koude naar de zomerbron (om te koelen).

 

Thermodynamische warmtepomp

Thermodynamische warmtepomp

Bij de thermodynamische warmtepomp staat de 'verdamper' in de buitenlucht. Het koudemiddel stroomt buiten door dit buizen stelsel. Ze zijn er in meerdere, soms kunstzinnige, vormen. Er draait geen ventilator om energie (lucht) aan te voeren. Als het buiten onder de 6ºC komt, vormt het zich danook al snel om tot een ijskunstwerk.  Deze worden vooral in zuidelijkere landen verkocht.

 

Ventilatielucht warmtepomp

Ventilatielucht warmtepomp

Dit type warmtepomp is in ons land flink in opkomst. In plaats van dat je de ventilatielucht uit de woning meteen naar buiten blaast, gebruik je deze lucht als bron voor een warmtepomp. De warmtepomp onttrekt energie uit de ventilatielucht voordat de lucht naar buiten gaat. Vooral voor kleinere zeer goed geïsoleerde woningen is dit een prima oplossing.

 


U ziet er zijn vele 'bronnen' om energie te onttrekken.

 

Resumé, beknopt de vragenlijst:

 • Is de woning goed geïsoleerd en gereed voor laag temperatuur verwarming?
 • Nee, dan pakt u eerst dit aan (isoleren en eventueel de 50 graden test) , check eventueel uw gasverbruik per m2 GO per jaar.
 • Bepaal de benodigde capaciteit van de warmtepomp (transmissie berekening/ warmteverlies berekening of tijdelijk met kengetallen en/of voormalig gasverbruik)
 • Bepaal de warmtapwaterwens, hoeveel douche/bad water is nodig, hoeveel personen in de woning. Kortom hoe groot moet de boiler inhoud worden.
 • Is er voldoende budget?  ga dan voor het beste of wel bodem energie.
 • Mag er worden geboord ? Is er plaats voor een boring?
 • Is er geen mogelijkheid tot boring van een verticale bron, bekijk eventuele alternatieven bron mogelijkheden en denk daarbij ook aan een eventuele koelvraag in de zomer.
 • Of ga naar de lucht/water warmtepomp
 • Vakantiewoning? Kies een Split opstelling.
 • Geen vakantiewoning? Dan is een monoblock prima.
 • Denk ook hier aan de eventuele wens voor actieve koeling in de zomer.
 • Is de benodigde opstel capaciteit lager dan 4kW? Dan is een ventilatielucht-warmtepomp ook een mogelijk goede optie.

 

Waar de installateur bij stil staat / keuze warmtepomp.

In het oriënterende gesprek is het belangrijk om eerst de beweegredenen en verwachtingen van de klant te leren kennen.

 • Wil of kan de klant niet extra investeren? Dan is het niet zinvol te kijken naar een warmtepomp.
 •  Is de woning voorzien van gewone radiatoren? Dan is een elektrische warmtepomp meestal niet de juiste oplossing, maar kan een hybride warmtepomp een voldoende grote besparing opleveren om de investering te rechtvaardigen.
 • Overweegt de klant een warmtepomp, maar twijfelt hij of zij of het comfort wel op peil blijft? Doe dan de volgende test: stel de stooklijn van de huidige cv-installatie in op maximale aanvoertemperatuur van 50 °C, bij voorkeur in combinatie met een weersafhankelijke regeling. Blijft de woning tijdens de koude maanden comfortabel warm, dan lukt dat ook met een hybride warmtepomp installatie.

 

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, vrijdag 25 september 2020

Pagina: - Warmtepomp selectie keuzehulp
Tags:Warmtepomp, keuze, selectielijst, soorten, type, bron, bodem, lucht, water, hulp, selectie, bepaling
Beschrijving: In warmtepomp land zie je vaak door de bomen het bos niet meer, gebruik onze handige keuzehulp voor een eerste selectie om de meest geschikte warmtepomp voor u te vinden