Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat.

 

Ventileer dus altijd ! Het voorkomt gezondheidsklachten en vochtproblemen in de woning.

 

In verse lucht van buiten zit minder CO2 dan in de lucht in huis. De buitenlucht bevat ongeveer 400-430 ppm CO2 (parts per million). Binnen kan het CO2-gehalte snel oplopen als er bijvoorbeeld mensen aanwezig zijn.

Bij 800-1200 ppm is meer ventilatie wenselijk. Bij een CO2-gehalte van 1200 ppm is meer ventileren noodzakelijk.

Zeker ook als we denken aan COVID-19 speelt goede ventilatie een grote rol om gezond te blijven.

 

Voor ventilatie bestaan verschillende systemen. De vier basisprincipes worden in de vakwereld aangeduid met de letters A, B, C en D.

Ventilatie systemen

 • Systeem A; Natuurlijke toevoer via roosters en/of klapramen in kamers en natuurlijke afvoer via kanalen uit toiletruimte, douche/badruimte en keuken.
 • Systeem B: Mechanische toevoer naar kamers en natuurlijke afvoer via kanalen uit toiletruimte, douche/badruimte en keuken.
 • Systeem C; Natuurlijke toevoer via roosters en/of klapramen in kamers en mechanische afvoer via kanalen uit toiletruimte, douche/badruimte en keuken
 • Systeem D: Mechanische toevoer naar kamers en mechanische afvoer uit kamers en/of mechanische afvoer via kanalen uit toiletruimte, douche/badruimte en keuken. Bij dit systeem wordt in Nederland vrijwel altijd warmteterugwinning uit afvoerlucht toegepast. (D Variant) Deze noemen we Balansventilatie.

Thans vinden we in moderne energiezuinige woningen alleen nog de mechanische ventilatie C- en balansventilatie D-systemen als toepassing.


Bouwregels zijn geen garantie

Het Bouwbesluit noemt slechts minimale eisen. Deze garanderen nog geen gezonde woning. Ook als het ventilatiesysteem netjes aan de bouwregels voldoet, kan het vooral in de slaapkamers soms benauwd zijn. Wie zeker wil zijn dat het systeem goed werkt, kiest voor meer afvoerpunten. Niet alleen in keuken, toilet, badkamer, maar ook in de woon- en slaapkamers en bij de opstelruimte voor wasmachine en droger. ISSO-publicatie 92 noemt aanvullende kwaliteitseisen en werkt die uit in het ventilatieontwerp.

 • Verblijfsgebied 0,9 liter/sec -  minimaal 7 liter/sec. mogelijk
 • Verblijfsruimte 0,7 liter/sec - minimaal 7 liter/sec. mogelijk
 • Kooktoestel  21 liter/sec, tijdens koken
 • Badruimte 14 liter/sec, tijdens gebruik
 • Toilet 7 liter/sec, tijdens gebruik

 

Balansventilatie of toch natuurlijk ventileren?

Per nieuwbouw- of renovatieproject zal in de ontwerpfase een afgewogen keuze gemaakt worden voor het meest geschikte type ventilatiesysteem. Het is niet zo dat per definitie één type systeem het beste is. Verschillende systemen hebben verschillende kenmerken, maar in de meeste gevallen kan met ieder type systeem (mits juist ontworpen en uitgevoerd) voldaan worden aan de gestelde prestatie-eisen. Dit geldt in mindere mate voor renovatieprojecten, omdat in de bestaande situatie bijvoorbeeld onvoldoende ruimte is om bepaalde installaties te kunnen plaatsen


Gezonde ventilatie in de ruimte waar personen aanwezig zijn bedraagt 7 liter/sec per persoon  wat gelijk is aan circa 25 m³/uur per persoon.  Op de avond kan dat dus de woonkamer zijn en in de nacht de slaapkamer.   

Kosten ventilatielucht verwarmen

Stel nu dat de mechanische ventilatie in een woning dag en nacht staat afgesteld op 100 m³/uur (Wat we in de praktijk meermaals zien)  wat zijn dan de energiekosten voor de verwarming van de verse lucht die binnenkomt?

 • 100 m³/uur geeft  (delen door 3600) 0,027777 m³/sec
 • Of wel 27 liter / seconde.

We gaan ervan uit dat er alleen warmte verloren gaat als de buitentemperatuur kouder is dan 18 ̊C , dit maakt het tevens eenvoudiger omdat we gebruik kunnen maken van een reken methode op basis van ‘graaddagen’ (zie eventueel ook de pagina kengetallen). Uit het gemiddelde aantal graaddagen van de afgelopen 10 jaar is vast komen te staan dat we in Nederland een ‘rekengetal’ hebben van 7,8246 ̊C (dagelijks gemiddeld te verhogen temperatuur tot 18 ̊C).  Anders gezegd de gemiddelde buitentemperatuur over een jaar genomen is (18 - 7,8246 =) 10,1754 ºC. 

Simpel gezegd, als elke dag het zelfde zou zijn moeten we dagelijks 7,8246 graden verwarmen.  Dat getal kunnen we dus gebruiken om tot een jaarbehoefte te komen.

 

Φ= qv x ρ x C x Δt

We gaan dus rekenen, methode 1:

 

Φ= qv x ρ x C x Δt
kW = m³/s x kg/m³ x kJ/kg.K x K

Ofwel:  vermogen = volumestroom x soortelijke massa lucht x soortelijke warmte lucht x temperatuurverschil

 

Voor lucht houden we hier nu aan: (ρ) 1,29 en de soortelijke warmte c = 1,006
Φ = 0,027777 x 1,29 x 1,0 x 7,8246
Φ =  0,28 kW
Per dag is dit 24 uur x 0,28 kW = 6,72 kWh
x 365 dagen = 2452 kWh per jaar opwarm behoefte voor ventilatie lucht (100 m³ / uur)


En nog een keer maar nu met methode 2:

Formules:

Q = m x c x delta T (Q in joule/seconde)
P  = m x c  x delta T
Watt = kg x J/kg.k x delta T

 

100 m³ uur = 0,0277 m³ sec


M= ρ x V
M is massa in kg
ρ = soorterlijk dichtheid in kg/m³
V is volume in m³


M is 1,29 x 0,02777 m³/s =  geeft 0,0358 kg/s
P = 0,0358 x 1000 x  7,8246 = 280 Watt
= 0,28 kW x 365 dagen x 24 uur = 2452  kW/h per jaar nodig voor 100 m³ afzuiging per uur.

 

Bij Mechanische ventilatie geeft dit:

Als we werken met een warmtepomp met een SPF / SCOP van 4,6 geeft dat:
2452 kWh : 4,6 = 533 kWh verbruik uit het net.
Als een kWh € 0,20 kost geeft dit:  533 x €0,20 =  afgerond € 107,- per jaar.


Als we dit doen met een HR CV-ketel geeft het:
2452 kWh : 8,8 (netto inhoud aardgas op bovenwaarde minus ketel rendement) = 278 m³ gas.

Als een m³ gas € 0,80 kost geeft dit: 278 x € 0,80 = € 223,- per jaar.


Als u werkt met een WTW systeem met een rendement van 90%  wordt 90 % van de warmte die nodig is om de ventilatielucht op te warmen terug gewonnen uit de afgevoerde lucht van de woning.

Het verbruik is dan maar 1/10 van bovengenoemde !
De kosten zijn dan met de warmtepomp (107 x 01 = ) € 10,70 en met aardgas (223 x 0,1) €22,30 per jaar.

 

(We zijn hierbij niet uitgegaan van ontvochtigen).

 

 

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, donderdag 3 december 2020

Pagina: - Ventilatielucht
Tags:ventilatie, kosten, lucht, opwarmen, jaar, berekenen
Beschrijving: Ventileren in een woning is noodzakelijk voor de kosten hoeft u het niet te laten. Verwarmingskosten van koude ventilatielucht per jaar.