Bijsluiter / disclaimer


Disclaimer:

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.  Immers techniek verandert met de dag, wij trachten deze wel bij te houden en passen daarom de inhoud ook regelmatig aan op basis van nieuwe vindingen of voortschrijdend inzicht.

Met namen energieprijzen veranderen nog al eens en zijn ook per leverancier net iets anders, om eventuele vergelijkingen op deze site goed te volgen gebruikt u het best uw eigen energieprijzen.

  • De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op onze website.
  • De redactie behoudt zich het recht voor om uw verzoeken, uw bijdragen en uw link opgaaf zonder opgaaf van redenen te weigeren of beantwoorden.
  • De redactie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  • Rekenvoorbeelden op onze site bevatten aannames, richtgetallen en vuistregels maar zijn wel overwogen en realistisch opgesteld, doch niet tot op het allerlaatste detail uitgewerkt, dit om een en ander begrijpelijk en overzichtelijk te houden.
  • Wij doen geen aanbevelingen m.b.t. merk en type warmtepomp. Wij trachten u heldere informatie te geven waardoor u weloverwogen een keuze kunt maken.
  • Advertenties op deze website worden geplaatst door Google, deze advertenties hebben geen enkel rechtstreeks verband met ons. Deze advertenties dragen bij in de kosten van beheer en onderhoud van deze website.
  •  

Zie ook: https://warmtepomp-tips.nl/info/over/

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zaterdag 20 april 2024

Pagina: - Disclaimer
Tags:disclaimer
Beschrijving: disclaimer