Storing en of klachten m.b.t. de warmtepomp.

U warmtepomp staat in storing of doet niets meer?

warmtepomp stroringEr zijn ondertussen vele merken en soorten warmtepompen op de Nederlandse markt. Helaas is er geen Internationale afspraak met storingscodes, zo kan storing 1A bij de een iets heel anders zijn dan bij de ander.   Bent u op zoek naar een storingscode, informeer dan bij de fabrikant van uw warmtepomp naar de lijst van mogelijke storingen.

 

Het enigste wat u als warmtepompbezitter kunt doen is 1x de warmtepomp resetten, dit gaat meestal d.m.v. het bedienen van het menu.  Maar vaak ook is het spanningsloos maken van de warmtepomp, stekker eruit en een minuut later er weer in of de werkschakelaar uitzetten en een minuut later weer aan, ook een manier om te resetten. Komt het toestel toch weer terug in storing neem dan ten alle tijden contact op met uw installateur. U maakt het de installateur natuurlijk makkelijker als u bij storing ook de storingscode opschrijft met tijdstip en datum. Dan kan de monteur gerichter zoeken.

 

warmtepomp display bediening storing


Als de warmtepomp naast een cijfer of lettercode ook extra informatie geeft in het display kunt u die tekst natuurlijk ook bestuderen en eventuele suggesties opvolgen.

 

De meest voorkomende storingen:

 

Onvoldoende water of water/glycol

U kunt natuurlijk wel kijken of er voldoende water in het systeem aanwezig is, bij een bodem systeem heeft u zelfs 2 circuits.


manometerDe manometer in de cv leiding moet tussen de 0,9 en 2 bar staan,  de manometer in het bron systeem moet tussen de 0,5 en 2 bar staan. In plaats van een manometer hebben sommige installaties een doorzichtig drukvat in de bron installatie, dit vat moet minimaal voor 30% zijn gevuld met water/glycol,  bijvullen gebeurt tot 75%.   Indien de druk aan de cv zijde / afgifte zijde lager is kunt u deze bijvullen met water (net als bij een cv-ketel installatie) indien de bron zijde ’n klein beetje te weinig water/glycol heeft kunt u deze bijvullen met water, u dient dan echter wel de installateur te vragen om op korte termijn het glycol gehalte te komen controleren. Sommige toestellen zijn voorzien van een elektronische manometer duiding.

 

Hoge- of lage druk

Het belangrijkste bij een warmtepomp is Flow, Flow en Flow, dat heeft u ongetwijfeld vaker gehoord.
Alle drie de kringen:

  • Bron
  • Koudemiddelcircuit
  • Afgifte systeem

Moeten voldoende circulatie hebben! Als dit niet zo is, uit zich dat vaak in een storing.

 

LD of HD storing aan warmtepomp LP/HP


Het koudemiddel is beveiligd met een lage- en hoge druksensor. Het koudemiddel mag variëren in druk tijdens het proces. Aan de lagedruk zijde mag dit niet onder een bepaalde waarde komen (bijvoorbeeld 1,5 bar) en aan de hogedruk zijde niet boven een bepaalde druk (bijvoorbeeld 35 bar). Afhankelijk van het type koudemiddel kan dit een lagere of hogere druk zijn. Elk type heeft zo zijn eigen waarden/ eigenschappen.

 

metersetEen lagedruk storing van het koudemiddel wordt 9 van de 10 keer veroorzaakt omdat er geen of te weinig flow is in het broncircuit. De warmtepomp kan dan te weinig energie onttrekken waardoor de temperatuur van het koudemiddel te laag wordt en omdat temperatuur en druk aan elkaar gerelateerd zijn bij het koudemiddel, uit zich dit in een lagedruk storing.

Controleer of de bronpomp (of bij lucht/water de ventilator) draait.

 

Een hogedruk storing van het koudemiddel wordt meestal veroorzaakt door geen of te weinig flow in het afgifte systeem. Het samengeperste gas van hogedruk en temperatuur kan op dat moment haar temperatuur onvoldoende kwijt aan de condensor (het afgifte systeem) waardoor de druk te hoog wordt en zodoende een storing ontstaat.


Een mogelijke oorzaak kan zijn dat er lucht in het systeem zit, het watersysteem onvoldoende is gevuld, een circulatiepomp niet draait, of bijvoorbeeld een verstopt vuilfilter (maak het vuilfilter schoon).

 

Pas als geconstateerd is dat zowel bron- als afgiftesysteem in orde zijn, en er dus voldoende flow is. Dient het koudemiddel circuit gecontroleerd te worden.  Dit laatste mag alleen door een gecertificeerd bedrijf gebeuren.

 

Warmtepomp communicatie storing

De moderne warmtepomp zit vol met elektronica, vaak zijn dit meerdere printplaten.  Ook kan er spraken zijn van een geavanceerde ruimte afstand bediening (ruimte thermostaat) of verbinding van een binnen- en buitenunit bij een lucht/water warmtepomp. Daarnaast zijn er ook warmtepomp leveranciers die extra printen leveren voor bijvoorbeeld een koel module, extra klimaat groepen of contact met een gebouwbeheersysteem (GBS).  Als er iets mis is met de ‘communicatie’ tussen de printen is er spraken van een ‘communicatie storing’.  U kunt proberen de warmtepomp een reset (reboot) te geven door even spanningsloos te maken. Op het moment van een nieuwe start probeert deze namelijk het contact tussen de diverse aangemelde systemen weer tot stand te brengen. Komt deze storing vaker voor, waarschuw dan uw installateur.   Elektronica is mooi en kan heel veel, maar bijvoorbeeld sterk magnetische velden of onweer kan de elektronica ’n keer van slag brengen waardoor een communicatie storing kan optreden. Bij voorkeur neemt men ook afgeschermde communicatie kabels om externe printen te koppelen.

 

Warmtepomp Sensor storing

temperatuursensor warmtepompOorzaak: Een van de sensoren is stuk of geeft een niet realistische waarde aan.
De meeste warmtepompen geven ook aan welke sensor het betreft, controleer de in het display opgegeven waarde van deze sensor.  Is deze niet correct controleer dan de bedrading van de sensor en de sensor zelf.
Noot: soms kan vocht (condens bijvoorbeeld) de reden zijn dat een sensor kort een verkeerde waarde aan gaf, vocht op bedrading is immers niet goed en kan vreemde waarde veroorzaken. Doe als consument eerst éénmalig een reset, schrijf de datum en type storing op, pas bij een herhaling van de storing hoeft u de servicemonteur te bellen, komt de storing niet meer voor geef dan bij onderhoud door dat dit zich heeft voorgedaan.
Een temperatuur-sensor is meestal een NTC of PTC ,  een weerstand die veranderd op basis van temperatuur.  Let hierbij op want bijna elk merk warmtepomp heeft andere typen sensoren. Ze zijn dus bijna nooit onderling uitwisselbaar.

 

Motorstoring

De compressor van de warmtepomp is vaak uitgevoerd met een ‘thermische beveiliging’ dit kan een zgn.  ‘thermisch pakket’ zijn achter een magneet-schakelaar of een motor beveiliging schakelaar, ook wel bekend als PKZ.   Als het een motorbeveiligingsschakelaar is dient naast de reset van de warmtepomp elektronica ook de motorbeveiligingsschakelaar weer aangezet te worden. Van de compressor is bekend hoeveel stroom deze maximaal op mag nemen.

motorbeveiligingsschakelaar

Hoe groter het afgegeven vermogen van het toestel, hoe groter de compressor. Het ‘thermisch pakket’ controleert de hoogte van de afgenomen stroom van de compressor. Indien deze de toegestane , ingestelde waarde te boven gaat, onderbreekt deze de spanning toevoer naar de compressor en komt er een ‘motor storing’.  De compressor gaat meer stroom trekken als deze harder moet werken, dit kan eenmalig voorkomen maar kan ook komen omdat de ‘motor niet soepel meer draait’  daarnaast kan het zijn dat tijdelijk een van de 3 fase afwezig was (stroom storing).   Deze storing zou zich ’n keer voor kunnen doen als er iets met het net is, komt dit vaker voor waarschuw dan de installateur, de service monteur kan de daadwerkelijke stroom meten tijdens het draaien van de compressor, laat de compressor bij voorkeur draaien voor de boiler, want hoe hoger de temperatuur die gemaakt moet worden hoe harder de compressor moet werken, opdat moment zal dus de stroom het hoogst zijn.  Ga na of de compressor daadwerkelijk te veel stroom neemt, of dat het thermisch pakket moet worden bijgesteld.  De thermische beveiliging mag normaliter 10% hoger zijn ingesteld dan de door de fabriek opgegeven maximale compressor stroom.

 

Inverter storing

warmtepomp inverter storingEen inverter-storing is, de naam zegt het al iets met de inverter.
De inverter is de omvormer/ frequentie-regelaar welke de compressor stuurt bij een modulerende warmtepomp.
Vaak is een te hoge of lage voedingsspanning de oorzaak. Maar het kan ook zijn dat de inverter te warm is geworden. Ook netvervuilling kan een oorzaak zijn.  U mag een keer een reset proberen.  Komt deze storing regelmatig voor neem dan contact op met uw installateur.

 

Heet gas alarm

Het woord zegt het al, de temperatuur van het heet gas is de hoog geweest. (bijvoorbeeld hoger dan 130ºC). De oorzaak is meestal dezelfde als bij een HD Hoge Druk Storing.  zie hierboven.

 

Lage bron temperatuur storing

De temperatuur van de bron is onder de toegestane (ingestelde) waarde geweest. Een water gevulde bodem warmtepomp wordt bijvoorbeeld beveiligd op een minimale bron retour van 5ºC, lager mag de temperatuur niet komen.  Bij een glycol gevulde bron mag dit -3ºC zijn.  Een lagere bron retour temperatuur is wettelijk niet toegestaan (BRL).


Noodstand van de warmtepomp

In veel soorten warmtepomp installaties is in of buiten het toestel een elektrisch element opgenomen. In geval van een storing in de compressor module kan vaak een noodstand worden ingeschakeld waardoor het elektrisch element tijdelijk de verwarming overneemt.  Op die manier kunt u rustig de komst van de storingsmonteur afwachten zonder in de kou te zitten.

Leest u in de handleiding van uw warmtepomp of dit ook bij u het geval is.
De noodschakelaar wordt vaak aangeduid met een gevarendriehoek. 

 

Warmtepomp service op locatie

(foto: monteur op locatie bij een lucht/water warmtepomp)

 

Klachten;

Warmtepomp vebruikt veel energie / hoog energieverbruik.


Vaak zijn deze klachten onterecht, soms ook niet. 
Onderstaand volgen punten van aandacht:

 

  • Als eerst is de vraag of de warmtepomp het eigen verbruik bijhoudt of niet. Meestal is dit nog niet zo, monteer daarom bij twijfel altijd een kWh meter in de voeding van de warmtepomp.  U weet dan precies hoeveel energie door de warmtepomp wordt verbruikt. Dat neemt alle twijfel weg. Soms blijken namelijk halogeenspots en een waterbed de energieverbruikers te zijn. Meten is weten. 
  • Als mensen pas een warmtepomp hebben vergeten ze soms dat ze geen gas meer verbruiken. Ze zijn nog gewend aan het elektriciteitsverbruik zonder dat deze ook verwarming en tapwater verzorgen. Uiteraard zijn er met deze erbij meer kilo-Watt-uren op de rekening dan eerst.
  • Het grootste verbruik valt bij een warmtepomp in de winter. Als het verbruik in januari hoog is, schrik dan niet meteen maar realiseer je dat het verbruik in de winter is. 
  • Energie kun je niet ‘vernietigen’ als de warmtepomp draait gaat de energie ergens naar toe. Is het veel te warm in de woning? Of verbruikt u meer warmwater dan eerst?  Zoek dan daar de reden
  • Is uw woning wel geschikt voor een warmtepomp? Is de woning goed geïsoleerd ? Heeft u dakisolatie en dubbel (HR) glas ? Laag temperatuur verwarming is alleen rendabel in een goed geïsoleerde woning. Op deze pagina kunt u meer lezen over het te verwachten verbruik.
  • Bovenstaande punten nagelopen en u twijfelt nog?  In de meeste warmtepompen kunt u gegevens van temperatuursensoren uitlezen tijdens verwarmingsbedrijf. De aanvoertemperatuur voor verwarming is normaal ongeveer 20 tot 40 graden Celsius lager dan de persgas (heetgas/hotgass) temperatuur. Als dit verschil meer dan 50 graden Celsius is, is het wellicht raadzaam om uw toestel te laten controleren. En de zuiggastemperatuur moet hoger zijn dan de verdampertemperatuur. (Noot deze zijn niet altijd bij elk type toestel uit te lezen).

Warmtepomp uren per maand verwachting verbruik omrekenen

 

Bovenstaande tabel is slechts ter indicatie, verbruik per maand verwarmen + tapwater.
Deze werkt niet als u ook nog een zwembad heeft , of actieve koeling in de zomer.

Stel dat u in Januari voor de warmtepomp (kWh meter in de voeding van de warmtepomp) 466 kWh heeft verbruikt dan is de verwachting dat uw jaar verbruik 466 kWh x 6,667 (factor)  = 3106,82 kWh per jaar zal zijn.  Nogmaals dit is slechts een indicatie, er spelen meerdere factoren mee.  Het best doet u dit bekijken met een 'wintermaand' dit geeft een betere verwachtingspatroon. U ziet meteen ook dat aan het percentage dat de winter het meeste energie vraagt.

 

Klacht: te warm of te koud in huis.

De meeste warmtepompen werken met een curve, ook wel stooklijn genoemd. De buitentemperatuur bepaalt de aanvoer of retour temperatuur van het verwarmingswater in de woning. In het begin is het de kunst om de steilheid van de curve goed af te stellen. Bij vloerverwarming is deze vaak zo ingesteld dat bij -10 graden Celsius buitentemperatuur de aanvoer van de verwarming 35 graden Celsius wordt, of de retour 28 graden Celsius. Is het over het algemeen te warm in de woning: zet dan helling iets minder steil. Over het algemeen te koud? Dan andersom, bijvoorbeeld bij -10 graden Celsius buitentemperatuur de aanvoer op 40 graden Celsius. Als deze goed staat is er meestal een sensor of afstandsbediening in de woning welke de curve iets bijstelt naar gelang de gemeten ruimte temperatuur. Als er geen ruimte sensor verbonden is met de warmtepomp dan draait het systeem waarschijnlijk alleen op de curve, ook wel weersafhankelijke regeling genoemd. Wacht bij vloerverwarming altijd een paar dagen voor dat je een nieuwe verstelling doet. Vloerverwarming is een traag systeem, regel dit dus rustig in.  Het grote voordeel van een weersafhankelijke regeling is, dat de temperatuur in het voor- en najaar een stuk lager kan zijn dan in de winter. Hierdoor heb je een veel beter jaarrendement en dus minder energieverbruik.  

 

Klacht: het wordt niet overal in de woning warm. 

Als sommige ruimten wel warm worden en de warmtepomp niet in storing staat maar gewoon aan het werk is, kan het zijn dat er onvoldoende water is in het cv-systeem. Controleer de waterdruk op de manometer, deze staat normaal tussen 1 en 2 bar. Indien te laag moet er bijgevuld worden. 
Ook lucht in het systeem, of vervuiling van het water kunnen de oorzaak zijn. Controleer eventueel ook het vuilfilter en ontlucht de installatie goed.  Is het een nieuwe installatie en de bedoelde ruimtes zijn nog nooit warm geweest dan is het waarschijnlijk een inregelfout of een pomp die de weerstand niet kan overbruggen. Bij dit laatste is een bezoek van de installateur nodig. Deze kan de pomp controleren en de installatie inregelen.  Voor nood kunt u eventueel ook de ‘kranen’ van de ruimte waar het al warm is tijdelijk dicht zetten, zodat de flow (waterdebiet) wat er is wellicht op dat moment ook de andere ruimtes kan bereiken. Als dat zo is geeft dit meteen ook beter het ‘probleem’ aan. 
 

 

Tot slot:

Het best laat u het storingzoeken of reparatie van een warmtepomp over aan de vakman.  Deze is ervoor opgeleid en weet vaak ook de weg binnen een toestel. In sommige gevallen kan de installateur ook een beroep doen op de fabrikant van de warmtepomp.

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, maandag 20 maart 2023

Pagina: - Storing, klachten en reparatie warmtepomp
Tags:storing, klacht, warmtepomp, stuk, kapot, maken, repareren, reparatie, monteur, service, 24 uur, spoed
Beschrijving: Een storing of klacht aan een warmtepomp komt vaak ongelegen. U kunt altijd proberen om het toestel een reset te geven, of tijdelijk even spanningsloos te maken. Laat een reparatie over aan de vakman.