Energielabel en productfiche warmtepomp

Elke warmtepomp beschikt over een gedetailleerde productfiche. In deze fiche kan je alle informatie omtrent het product terugvinden. Helaas publiceert niet elke warmtepompfabrikant dat fiche op hun website. 

 

Een warmtepomp die in Europa op de markt komt moet voorzien zijn van een Europees Energielabel: 

 

Onderstaande warmtepomp, als voorbeeld, heeft zowel voor verwarming met radiatoren (55 ºC) als vloerverwarming (35 ºC) een A+++ label.

 

Noot: Warmtepompen met alleen één plus, dus A+ komen niet meer in aanmerking voor subsidie. 
Vanaf A++ is er subsidie door de overheid op aanschaf van het toestel. 

energie label

 

Europa is verdeeld in 3 'klimaat regio's'.  

  • Noord Europa (donker blauw) = koud klimaat
  • Midden Europa (midden blauw) = gemiddeld klimaat
  • Zuid Europa (licht blauw) = warm klimaat. 

Nederland valt dus onder het 'gemiddeld klimaat'.  In het Engels 'Average climate'. 

We zien in de afbeelding dat dit toestel getest is met 11 kW bij vloerverwarming en met 12 kW bij radiatoren (Winter situatie).


Het geluid is vastgesteld op 55 dB bij het toestel. 

 

energielabel voor tapwater

 

Voor tapwater is het label A, bij XXL water levering. 
Dit toestel kan veel tapwater leveren. Omdat tapwater met hoge temperaturen werkt is dit bijna altijd een A label. 

 

Productfiche

Bovenstaand energielabel is vastgesteld door een erkend keuringsbedrijf.

In Nederland is dit vaak TNO of KIWA. 
De meetgegevens uit de test worden genoteerd in het Fiche: 

warmtepomp productfiche

 

Voor Nederland moeten we dus kijken bij het gemiddeld klimaat,  we kijken bij  'average climate'. 

 

We zien, bij deze lucht/water warmtepomp, voor verwarmen met vloerverwarming (35)  een rendement van 199 %
Voor verwarmen met radiatoren (55) een rendement van 153%. 
En voor tapwater 103%. 

 

Stel dat we liever werken met een SCOP (SPF) getal in plaats van % dan moeten we deze getallen door 40 delen. 
Of, dat is hetzelfde, met 40% vermenigvuldigen. 

199% : 40 = SCOP 4,975,   153% : 40 = SCOP 3,825 bij radiatoren en voor tapwater 103% : 40 =  SCOP 2,575.

 

Zo ook bij dit product fiche, nog een als voorbeeld: 

 

label

 

 

We zien hierboven bij 55 ºC een rendement van 130% en  bij 35 ºC 180 % rendement.
Dus resp. een SCOP van 3.25 en 4,5.  Hoewel de temperatuur niet duidelijk is vermeld. 

 

Waar komt het getal '40' vandaan. 

De redenatie is dat niet alle elektriciteit, die nodig is om de compressor te laten draaien, komt van zon of wind. Nog steeds zijn er fossiele brandstoffen nodig.  Men heeft dit in een 'mix' gestopt en berekend wat het rendement is van de elektriciteitscentrale levering tot thuis uit de wandcontactdoos.  Dit is Europees vastgesteld op 40%  En daar komt het getal dus vandaan.

 

 Je kunt bij elke fabrikant het productfiche opvragen van een bepaald toestel. Op die manier kun je producten wellicht beter met elkaar vergelijken.  Rendement is een factor hiervan. 

 

Maar wat dan weer niet in het fiche staat is hoe degelijk het gebouwd is, hoe makkelijk bedienbaar het toestel is, hoeveel mogelijkheden het toestel heeft voor slimme samenwerking met andere toestellen. Of het automatisch kan werken met dynamische energie tarieven. enz.  Maar dat vindt je wellicht weer in de folder van het product. 

 

Op een andere website troffen we geen product fiche maar wel gegevens op deze manier. 

Hier word COP genoemd en geen SCOP.  

COP is een moment opname van het rendement,  SCOP is het COP  gemonitord over een periode (vaak een jaar). 

afbeelding.

 

Tot zover een korte uitleg over het energielabel en productfiche.  

 

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, maandag 27 mei 2024

Pagina: - Energielabel
Tags:energielabel, warmtepomp, product, fiche, productfiche, informatie, keuring, tno, kiwa
Beschrijving: Elke warmtepomp beschikt over een gedetailleerde productfiche. In deze fiche kan je onder andere het rendement en energielabel terugvinden.