Warmtepomp soorten

In Nederland is de lucht-water warmtepomp koploper, dit type wordt het meest verkocht omdat deze redelijk eenvoudig is te plaatsen en relatief het goedkoopst in aanschaf is.  Welke soorten zijn er nog meer ?

Een korte eerste opsomming:  (van elk type hebben we ook nog een afzonderelijk pagina)


Gallery met afbeeldingen, klik op de eerste voor een slide show. 

warmtepomp_lucht_water
warmtepomp_soort_bijzondere_verdamper
warmtepomp_soort_bodem_gesloten_horizontale_bron
warmtepomp_soort_bodem_gesloten_korven_bron
warmtepomp_soort_bodem_gesloten_verticale_bron
warmtepomp_soort_bodem_ijsbuffer_bron
warmtepomp_soort_bodem_ijszak_bron
warmtepomp_soort_bodem_open_bron
warmtepomp_soort_bron_energiedak_of_muur
warmtepomp_soort_bron_pvtpanelen
warmtepomp_soort_oppervlaktewater_geslotenbron
warmtepomp_soort_oppervlaktewater_openbron
warmtepomp_soort_ventilatielucht
warmtepomp_soort_warmtenet_bron
warmtepomp_soort_wko_bron

Lucht-water-warmtepomp

lucht/water warmtepomp

 •  Deze warmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht, middels een ventilator wordt lucht over een platenwisselaar (verdamper) gezogen of geblazen, uit deze lucht wordt energie onttrokken in de verdamper.
 • Voordeel: Geen certificering kosten, eenvoudiger te realiseren dan een bodem warmtepomp en geen boringen in de tuin.
 • Nadelen: iets minder rendement dan een bodem-warmtepomp en geen (gratis) passieve koeling, de meeste kunnen wel actief koelen maar dat kost veel meer energie dan passief koelen. Buiten staat een apparaat met ventilator (net als een airco-unit)  welke geluid maakt.  In de winter, onder een buitentemperatuur van 6 ºC, vriest de verdamper regelmatig in en dan moet er worden ontdooit.

Water-water-warmtepomp

 • Bij deze warmtepomp wordt water gebruikt in het afgifte systeem en aan de bronzijde.  Denk aan een toepassing met open bodem bron, of watergevulde gesloten bodem bron horizontaal of verticaal. 
 • Voordeel: Beste jaar rendement, ‘gratis’ passieve koeling.
 •  Nadeel: Mag alleen door een gecertificeerd bedrijf worden geplaatst en niet overal mag bodemenergie worden onttrokken. Daarnaast vergt een 'open bron' veel onderhoud. Voor één woning wordt dit dan meestal ook niet meer toegepast. Sterker: Er zijn mensen die later alsnog een gesloten bron hebben genomen. Jaren geleden, toen er nog minder tot geen eisen werden gesteld aan de bron waren er ook mensen die de 'waterput' gebruikte als bron voor een warmtepomp. Het opgepompte water werd gebruikt om energie aan te onttrekken en vervolgens in een sloot geloosd. Dat mag inmiddels niet meer.

Brine-water-warmtepomp

 • Deze warmtepomp, wat precies hetzelfde toestel is als de water/water-warmtepomp, onttrekt energie uit bodem of omgeving middels een gesloten bron.  We spreken over ‘brine’ omdat door een gesloten systeem water met een antivries toevoeging (glycol) wordt rond gepompt. De gesloten bron kan een verticale boring zijn maar ook een horizontale bron. De slang ligt dan 1 tot 1,5 meter onder het maaiveld. Een horizontale bron neemt veel ruimte in beslag, deze is bij de meeste huizen niet aanwezig vandaar dat verticale boringen vaker voorkomen en bovendien vaak ook efficiënter zijn. 
 •  Voordeel: afhankelijk van het type bron heeft u vaak 'gratis' koeling in de zomer.
 • Nadeel: niet elke bron is even makkelijk te realiseren.
 • In plaats van een gesloten bodembron kan dit type warmtepomp ook worden voorzien van een ander type bron. De warmtepomp blijft het zelfde toestel maar de bron die aangesloten is kan een andere zijn;  Een gesloten bron in oppervlakte water, PVT-panelen, energiedak of warmtewinmuur, ijsbuffer en een 'bufferzak' in de kruipruimte of kelder zijn enkele voorbeelden hiervan.

U ziet er zijn genoeg bronnen te bedenken om 'gratis' energie te onttrekken. In een varkensstal wordt bijvoorbeeld vaak energie onttrokken uit de mest en met 'luchtwassers' uit de ventilatielucht van de stal. Om deze vervolgens weer te gebruiken voor de warmtepomp die de 'biggenstal' van warmte voorziet.
 

In stadswijken kan ook gekozen worden voor een gezamenlijke bron, de warmtepomp in de woning is weer gelijk aan bovenstaand type maar nu wordt een 'stadsleiding' gebruikt als bron voor de warmtepomp. De stadsleiding kan bijvoorbeeld energie ontvangen van restwarmte van een industriegebied.

Lucht-lucht-warmtepomp

Deze warmtepomp haalt net als de lucht/water-warmtepomp energie uit de buitenlucht en geeft deze ook weer af als lucht.  Buiten blaast (bij verwarmen) de ventilator lucht over de verdamper en binnen is een ventilator die lucht over de condensor verplaatst. Het lijkt dus min of meer op een omgekeerde airco.

Voordeel: Snel te realiseren en heeft een eigen afgiftesysteem

Nadeel: Het comfort gevoel is veel minder dan bij vloerverwarming, het verplaatsen (waaien) van lucht voelt minder lekker aan.

 

Ventilatielucht-water-warmtepomp

 • Deze warmtepomp haalt energie uit de afgezogen lucht van het gebouw, vaak dient deze om  tapwater te verwarmen. (Een ventilatielucht warmtepomp die alleen dient om tapwater te verwarmen noemen we ook wel ‘ warmtepomp-boiler’).
 • Voordeel: er staat buiten geen apparaat wat geluid produceert.
 • Nadeel: de hoeveelheid ventilatielucht is doorgaans te weinig om met een goed rendement uw woning te kunnen verwarmen zonder bijstook (elektrisch element voor bijverwarming). Dit type is met namen bedoeld voor kleine appartementen (tot circa 5 kW  benodigd opstel vermogen)

U ziet er is keuze genoeg aan bronsoorten voor de warmtepomp. Uw vak-installateur kan samen met u tot een keuze komen.

De beste keuze is een gesloten bodem bron, maar niet overal mag worden geboord, en vaak is dit ook de duurste in aanschaf. Gelukkig zijn er voldoende alternatieve bronnen te bedenken.

Hybride systeem

Een hybride systeem wordt gezien als een tussenstap.  Je maakt nog gebruik van je (bestaande) gasketel, maar voorziet de installatie ook van een warmtpomp. Het doel van de warmtepomp is om in zoveel mogelijk van de gevraagde energie te voorzien. Wat de warmtepomp niet kan, doet de ketel aditioneel. (De ketel wordt door de warmtepomp ingeschakeld als er teveel vraag is). 
Meer weten over hybride ? Kijk dan op deze pagina: https://warmtepomp-tips.nl/hybride/

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zondag 14 juli 2024

Pagina: - Warmtepomp-soorten
Tags:Soorten, type, keuze, werking, vergelijk, beste, mogelijk, onmogelijk,
Beschrijving: In Nederland is de lucht-water warmtepomp koploper, dit type wordt het meest verkocht omdat deze redelijk eenvoudig is te plaatsen en relatief het goedkoopst in aanschaf is. Welke soorten zijn er nog meer ?