Eerste kamer neemt klimaatwet aan

Administrator (admin) on 29.05.2019

Den Haag, 28 mei 2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei 2019 de Klimaatwet aangenomen. In deze ‘kaderwet’ staan geen concrete maatregelen, maar wel drie Nederlandse klimaatdoelen. Ook staat erin hoe de regering deze doelstellingen verder moet uitwerken.
In de Klimaatwet heeft de overheid de volgende drie doelen vastgelegd:
Voor 2030 moeten de broeikasgassen, vooral CO2, met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van het ijkjaar 1990.
In 2050 moet de CO2-reductie verder oplopen tot 95 procent ten opzichte van 1990.
In 2050 moet de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal zijn.

Details m.b.t. uitwerking zijn nog niet aan de orde.


De nieuwe wet voor werken aan gasverbrandingsinstallaties is op woensdag 28 mei aangenomen door de Tweede Kamer.

In het wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer staan nog niet alle eisen waaraan de cv-monteurs moeten voldoen. “De uitleg over de certificering is ingewikkeld, in ontwikkeling en nog niet compleet”, aldus branchevereniging Techniek Nederland.

De wet gaat over een procescertificering. Dit betekent dat zowel eisen worden gesteld aan de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, als aan de vakbekwaamheid van de monteur. Monteurs die werkzaamheden aan cv-ketels verrichten, moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn. En werkgevers moeten dit in hun administratie kunnen laten zien.

Dit wetsvoorstel moet  nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gaat een meerderheid van de Kamerleden akkoord, dan treedt de wet op 1 januari 2020 in werking.

In het overgangsjaar 2020 krijgen installateurs de tijd om aan de strengere eisen te voldoen. Vanaf 2021 zijn bedrijven die niet over een certificaat beschikken echt in overtreding.

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zaterdag 20 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.