Rendement warmtepomp in 2021 fors hoger.

Administrator (admin) on 17.03.2021

rendement, spf, warmtepomp, hoger, rekenen,

BLOG: Maart 2021.  Rendement warmtepomp in 2021 fors hoger!

Het SPF  jaarrendement van een warmtepomp stijgt flink in 2021.

Bovenstaande tekst berust op waarheid maar is misschien niet wat je in eerste instantie dacht ..


Wat is er aan de hand ?


Om een warmtepomp te vergelijken met een cv-ketel op aardgas, welke dus gebruikt maakt van fossiele brandstoffen, heeft men destijds (en nu nog) doorgerekend wat een warmtepomp aan fossiele brandstof verbruikt. Dit om het onderling vergelijk eerlijker te maken.

De elektriciteit, nodig voor de warmtepomp, is namelijk eerst aangemaakt door een ‘generator’ die (deels) op fosiele brandstof werkt. Destijds is een rendement toegekend aan de elektriciteitscentrale / generator. Dit rendement was de laatste 10 jaar (Europees bepaalt) 40%.  


Dus van elke 100 kW die aan fossiele brandstof in de generator werd gestopt kwam er maar 40 kW bij je thuis terecht.  Ofwel, met tijd meegerekend en eenvoudig verteld: elke 100 kWh erin aan fossiele brandstof bracht 40 kWh eruit beschikbaar bij jouw stopcontact.
Om 100 kWh elektriciteit te leveren was dus 250 kWh nodig aan fossiele brandstof.  (250 x 40% = 100)

 

PEF Primaire Energie Factor

In de praktijk wordt natuurlijk lang niet alle elektriciteit meer gemaakt met fossiele brandstof. Er zijn immers PV-panelen en windmolens gekomen. Een deel (soms alles, soms niets) wordt door deze ‘groene stroom’ gedekt.  Men is aan het rekenen gegaan en dit heeft geleid tot een nieuw rekengetal wat vanaf 2021 leidend is geworden (o.a. in de BENG berekening). Dit rekengetal noemen we PEF: Primaire Energie Factor (norm volgens NTA 8800) en is thans bepaald op 1,45 (dit was 2,5).|

Elk geleverde 1 kWh heeft 1,45 kWh aan fossiele brandstof (energie inhoud) nodig gehad.


Als we dit uit zouden willen drukken in rendement volgt:
Om 100 kWh te leveren is 100 x 1,45 = 145 kWh nodig.   100 : 145 geeft afgerond 69%
Dus  ook 100  kWh erin geeft 69 kWh eruit, dat is dus een verbetering van 29% t.o.v. het oude 40% ‘rendement’.


Wat heeft dit nu met het SPF te maken van een Warmtepomp?


Het SPF (Seasonal Performance Factor) voor een warmtepomp wordt bepaald door:


De energie die in de warmtepomp gestopt is uit het elektriciteitsnet en de energie die de warmtepomp nuttig heeft geleverd (het verschil is de gratis energie uit de omgeving).


Een warmtepomp met een SCOP van 5 voor verwarming zag er bijvoorbeeld zo uit in 2020:
Bron (gratis energie uit omgeving ) 8 kW +  compressor (stroom uit het net) 2 kW = 10 kW afgeven aan de installatie.
Als deze een uur aanstond, onder deze vollast conditie, geeft dat 8 kWh + 2 kWh = 10 kWh

Het logisch rendement zou zijn:  je stopt er 2 in en er komen er 10 uit = 500 %  (zelfde als 1 wordt 5).
Je moest dit getal echter vermenigvuldigen met 40% PER en dit gaf een rendement in SPF van 200% in 2020.


Deze exact dezelfde warmtepomp heeft vanaf 2021 een rendement van 500% x 69% = 345%
Dat is knap toch ?

 

Noot:  Wat ons betreft had het rendement van een warmtepomp altijd met het SCOP getal uitgedrukt mogen worden.  Want  afgegeven gedeeld door toegevoerd = rendement uitgedrukt in getal.
10 : 2 = 5 (in genoemd voorbeeld) en dat is dus onveranderd.
Het schept dus in eerste instantie wat verwarring als dezelfde warmtepomp ineens van 200 naar 345% rendement gaat.

Peter / wp-tips.

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zaterdag 20 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.