8 maart 2017, bron Inspectie Leefomgeving en Transport; De Inspectie Leefomgeving en Transport, afgekort ILT,

Administrator (admin) on 08.03.2019

maart, bron Inspectie Leefomgeving en Transport;
De Inspectie Leefomgeving en Transport, afgekort ILT, treedt strenger op tegen bedrijven die warmtepompen voor het gebruik van bodemenergie installeren.

Zij moeten hiervoor een erkenning bezitten, anders mogen zij dit werk niet uitvoeren. Kregen niet-erkende bedrijven eerst een waarschuwing, sinds kort krijgen zij direct een last onder dwangsom (LOD) opgelegd van 15.000 euro. Erkende bedrijven die het werk niet goed uitvoeren, krijgen een LOD van 7.500 euro per overtreding.

Een installatie die aardwarmte wint voor huis of bedrijf moet door erkende, vakbekwame bedrijven worden aangelegd. Zij weten hoe ze moeten voorkomen dat grondwater wordt vervuild, zowel bij de installatie als bij de latere levering van bodemenergie. De erkenning is bovendien een garantie dat de bodemenergie-installatie aan de kwaliteitseisen voldoet en de beloofde energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot haalt. Daarom controleert de inspectie de bedrijven hierop. Als erkende bedrijven personeel van andere firma’s inhuren om de klus uit te voeren, moet dit personeel aan de vakbekwaamheidseisen voldoen.


De regels voor de installatie van warmtepompen zijn sinds oktober 2014 van kracht. De inspectie heeft sinds mei 2015 zo’n 400 installatiebedrijven gecontroleerd. Indien zij geen erkenning hadden, kregen ze tot voor kort een waarschuwing. Er zijn 90 bedrijven gewaarschuwd. Ruim honderd bedrijven meldden dat zij alleen personeel uitlenen en dat zij daarom zelf geen erkenning nodig hebben. De branche heeft ruim twee jaar de tijd gehad om aan de regelgeving te wennen. Nu de ILT de controle aanscherpt, krijgen niet-erkende bedrijven en bedrijven die misbruik maken van de inhuurregeling voortaan direct een last onder dwangsom (LOD) van 15.000 euro. Die moeten ze betalen als ze weer in de fout gaan. Twee niet-erkende installatiebedrijven hebben al zo’n LOD gekregen. Erkende bedrijven die toch in de fout gaan, bijvoorbeeld door onvoldoende maatregelen te nemen om het grondwater te beschermen bij boringen, krijgen voortaan direct een LOD van 7500 euro per overtreding. Inmiddels hebben drie bedrijven deze LOD gekregen.

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zaterdag 20 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.