LW-warmtepompen niet meer op lijst Erkende maatregelen energiebesparing voor bedrijven

Administrator (admin) on 20.03.2019

Bron: Techniek Nederland / Staatscourant

Lucht-waterwarmtepompen zijn geschrapt uit de definitieve lijst met ‘erkende besparingsmaatregelen’ voor bedrijven in het kader van de wet Milieubeheer. Techniek Nederland (toen nog Uneto-VNI) had daar bij de overheid op aangedrongen.
De lijst van Erkende energiebesparende maatregelen is onderdeel van de Wet milieubeheer. Volgens die wet moeten bedrijven of instellingen energiebesparende maatregelen nemen als ze meer 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar gebruiken. Het gaat dan om maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar. Nieuw is ook dat ze moeten melden bij de overheid welke energiebesparende maatregelen ze hebben getroffen. Deze informatie moet vervolgens iedere vier jaar worden bijgewerkt.


Techniek Nederland schreef naar aanleiding van de voorlopige lijst een brief aan minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat. Volgens de branchevereniging hoorde het installeren van lucht-waterwarmtepompen niet op Erkende Maatregelenlijst energiebesparing.   “Onderzoeken binnen de utiliteit wijzen uit dat andere technieken beter toepasbaar zijn, gezien onder meer de warmte- en koelvraag. Ondernemers die deze techniek kiezen omdat deze op de lijst staat, beschikken daarmee niet perse over een optimale en toekomstbestendige warmtevoorziening”, zo waarschuwde Techniek Nederland.

Daarnaast betwijfelde Techniek Nederland of de installatie van lucht-waterwarmtepompen binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. “De terugverdientijd van dit type warmtepompen is sterk afhankelijk van onder meer de isolatiegraad, het afgiftevermogen en de warmtebehoefte van gebruikers van het gebouw. Het is in elk geval aan te raden de technische uitgangssituatie te specificeren voordat deze maatregel van toepassing verklaard wordt.”

De definitieve lijst met Erkende Maatregelen werd op 5 maart 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De definitieve lijst is verplicht per 1 april 2019. Minister Wiebes licht in een begeleidend schrijven toe dat een aantal nieuwe technieken alsnog niet is opgenomen in de lijst “vanwege de beperkte toepassingsmogelijkheden of onduidelijkheid in de berekening van de terugverdientijd”.

 

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zaterdag 20 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.