Enquête Warmtepomp Trend Rapport

Administrator (admin) on 24.10.2019

Oktober 2019, Bron: Dutch New Energy Research

Draait de overheid warmtepompen de nek om door de geluidseisen voor buitenunits van lucht/water-warmtepomptoestellen?
Die vraag moet o.a. beantwoord worden in het Nationaal Warmtepomp Trendrapport, dat volgend jaar verschijnt. Installateurs worden verzocht een enquête in te vullen.


Net nu de energietransitie op stoom begint te komen, dreigt een nieuwe geluidsnorm de verkoop van warmtepompen ernstig te verstoren. Dat is een zorg voor veel installateurs, zo blijkt uit de eerste gesprekken die onderzoeksbureau Dutch New Energy

Research voert voor het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020.


“Als het ministerie van Binnenlandse Zaken deze norm daadwerkelijk invoert, mag de geluidsbelasting op de erfafscheiding niet hoger zijn dan 40 dB,” aldus directeur Rolf Heynen van Dutch New Energy Research. “Buitenunits lijken nog niet zo ver ontwikkeld dat ze voor de meeste percelen aan deze eis kunnen voldoen. Dit kan mogelijk een rem zetten op de markt voor veel gangbare types warmtepompen.”

Heynen signaleert dat er nog veel onduidelijk is aan de voorgestelde norm van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo is nog niet zeker of het gaat om een gemiddelde geluidsbelasting, of dat warmtepompen zelfs in overtreding zullen zijn bij een incidentele piekbelasting van meer dan 40dB.

“Wij brengen nu de effecten in kaart die installateurs verwachten van deze mogelijke beleidsmaatregel, die in zou moeten gaan op 1 juli 2021,” aldus Rolf Heynen. “Tegelijkertijd informeren wij ook bij fabrikanten naar de vooruitzichten voor innovatieve oplossingen om de geluidsbelasting omlaag te brengen.”


Installateurs kunnen nog tot 8 november mee doen met het onderzoek door de enquête in te vullen.


Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 zal op 15 januari 2020 worden gepresenteerd op de Warmtepomp Business Day. Van 17 tot en met 19 maart 2020 zal het nader worden toegelicht tijdens Duurzaam Verwarmd, de vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken die dan gehouden wordt.

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zaterdag 20 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.