Geluidseis 40 dB op de perceelgrens voor lucht/water warmtepomp?

Administrator (admin) on 19.10.2019

Oktober 2019,  bron:  DHPA, Vakblad warmtepompen en Cobouw.

“Als ze vasthoudt aan de strenge geluidseisen, zet minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de lucht/water-warmtepomp buitenspel.”  Dat stelt DHPA-voorzitter Frank Agterberg in reactie op een brief van de minister aan de Tweede Kamer. In die brief toont de minister weinig bereidheid tot aanpassing van de geluidsnormen die ze medio 2020 wil invoeren.

 

In de brief aan de Tweede Kamer beantwoordt Ollongren vragen die verschillende politieke partijen over het geluid van warmtepompen stelden. Zoals de VVD. De liberalen vragen zich af of, gezien het draagvlak voor de energietransitie, de eisen niet nóg strikter kunnen. Volgens Ollongren is dat niet nodig. De CDA-fractie maakt zich zorgen over cumulatie van geluid bij rijtjeshuizen en flats. Maar volgens de minister is er ook op balkons nog voldoende afstand tot de buren. Bovendien stelt ze dat warmtepompen voor kleinere appartementen door het geringere vermogen relatief stil zijn

 

Terwijl politieke partijen zich vooral afvragen of de nieuwe eisen het geluid van warmtepompen voldoende inperken, is het voor leveranciers de vraag of straks überhaupt nog wel een lucht/water-warmtepomp bij een gemiddeld rijtjeshuis geplaatst mag worden. Laat staan bij een appartement.  De voorzitter van hun belangenvereniging, de Dutch Heat Pump Association (DHPA) is Frank Agterberg. Hij is er duidelijk over: “Ik denk van niet. Het is in de meeste gevallen vrijwel onmogelijk om te voldoen aan de geluidseisen die nu op tafel liggen.”

 

40 dB niet haalbaar ?

De 40 dB op de perceelgrens, die nu door de minister wordt voorgesteld,  is volgens Agterberg technisch bijna onhaalbaar. Maar ondanks dat lijkt de minister in deze eis te volharden. “Uit de brief van de minister blijkt dat het volgens de VVD zelfs nog wel een tandje strenger mag. Daaruit maak ik eigenlijk op dat er in Den Haag nog weinig besef is van het begrip ‘geluid’. Bijvoorbeeld dat 3 dB minder een halvering van de geluidsterkte betekent”, aldus Agterberg.

 

Volgens Kranenberg ligt de norm feitelijk 5 dB lager dan 40 dB. Dat komt doordat de minister er in het huidige voorstel van uitgaat dat bij een warmtepomp sprake is van zogenaamd tonaal geluid. “Als dat het geval is, wordt er een straf van 5 dB gegeven. De norm ligt daarom eigenlijk op 35 dB.” Volgens Kranenberg is ‘tonaal’ een subjectief begrip: “In Duitsland wordt het geluid van een warmtepomp niet als tonaal aangemerkt. Dat scheelt dus 5 dB.”
 

Ollongren ziet mogelijkheden om met omkasting het geluid voldoende te dempen. Maar volgens Agterberg overschat zij het effect daarvan en gaat ze voorbij aan de invloed op de prestaties van de warmtepomp. “De omkasting belemmert de luchtdoorstroming zodat het rendement van de warmtepomp omlaag gaat. Dat roept de vraag op of de kwaliteitsverklaringen van de warmtepompen nog wel geldig blijven. Verder gaat de prijs van een installatie significant omhoog, terwijl het Klimaatakkoord ervan uitgaat dat de prijs juist fors omlaag moet. Ook zal de 40 dB-grens bij het draaien op volle toeren, zoals bij het verwarmen van tapwater, met omkasting vaak worden overschreden.” Volgens Kranenberg klopt het niet dat omkasting voor een geluiddemping van 7 tot 15 dB zorgt, zoals Ollongren in de brief stelt. “Bij deze sterke geluiddemping wordt de luchtdoorstroming veel te veel beperkt. Een vermindering met 3 dB is reëler, wat overigens nog steeds een halvering is.”

 

Of een warmtepomp in een stadscentrum met veel omgevingsgeluid wordt geplaatst, of ergens op het platteland, maakt voor de minister niet uit. Ze wil één norm voor alle locaties. Agterberg: “Wij vinden wel dat je onderscheid moet maken. In een rumoerig stadscentrum zal het geluid van een warmtepomp niet of nauwelijks opvallen; in een rustig dorpje kan dat anders zijn. Maar de minister vindt het onwerkbaar om hier met de eisen rekening mee te houden.”

 

Lucht/water-warmtepompen krijgen net als bodemgekoppelde warmtepompen een belangrijke rol in de energietransitie toebedeeld. Voor lucht-warmtepompen dreigt nu dus een forse kink in de kabel te komen. Agterberg: “Dat willen we voorkomen. De branche is welwillend om mee te denken over oplossingen, en we denken daarbij vooral praktisch. Nu geldt bijvoorbeeld dat de norm geldt voor alle perceelgrenzen van een pand. Maar plaats je een warmtepomp achter een schuurtje, dus ook achter het schuurtje van de achterburen, dan heeft niemand daar last van. Nu mag dat niet. Dat is zonde en vooral onnodig.”

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zaterdag 20 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.