De Schoorsteen mag niet meer roken.

Administrator (admin) on 04.04.2023

F gas aan banden, de Schoorsteen mag niet meer roken.

4 april 2023: Gedachten kronkels en feiten. De schoorsteen mag niet meer roken, F-gas aan banden ...

De schoorsteen mag niet meer roken, F-gas aan banden.


“De schoorsteen moet roken”

Is wat men ‘vroeger ’zei, daar mee bedoelde men dat zolang de schoorsteen rookt het goed gaat met de economie-, bedrijf- of persoonlijke omstandigheden.

 

De tijden zijn veranderd want de schoorsteen mag niet meer roken! Bij het roken van een schoorsteen denk je immers aan uitstoot en fossiele brandstoffen en daar willen we vanaf. De meeste mensen willen dit echt, een schonere wereld, maar de snelheid waarin dit moet is wat vaak ter discussie staat.

Dit is een van de reden dat de Boeren Burger Beweging onlangs goed uit de verkiezingen is gekomen, deze partij wil namelijk op de rem trappen met betrekking tot die snelheid. Dat geeft meer ruimte zodat langer nagedacht kan worden aan oplossingen voor boeren en het stikstofbeleid, maar het kan ook lucht geven aan vele projecten die nu op slot zitten door het stikstof beleid.

 

Als projecten op slot komen te zitten kan er niet meer gebouwd worden. Ook duurzaam bouwen (met bijvoorbeeld warmtepompen voor verwarming van de woning) komt dan niet van de grond. In de praktijk zit alles aan elkaar vast en wat aan de ene kant positief bedoeld is wordt aan de andere kant vanzelf negatief.

Soms lijkt het of we doorslaan met ‘van het gas af’ en ‘energietransitie’. Aan de andere kant vertellen vele profesoren dat het nu of nooit is om iets te doen tegen de opwarming van de aarde.

Het is allemaal nog niet zo eenvoudig.

 

Gasketelwet

Soms willen we te snel ... soms duurt het eindeloos lang. Neem nu het feit dat we vanaf ongeveer 1960 in ons land op aardgas stoken. Juist nu we anno 2023 van dat gas af willen, verzinnen we de Gasketelwet.
 

Deze nieuwe Gasketelwet schrijft voor dat vanaf 1 april 2023 alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs mogen werken aan gasverbrandingstoestellen. De bedrijven moeten beschikken over een bedrijfscertificaat en de monteurs over het certificaat Vakmanschap CO. Zonder deze certificering mogen installatiebedrijven en monteurs geen gasverbrandingsinstallaties plaatsen, onderhouden of repareren. Dat is strafbaar vanaf 1 april 2023.

De Gasketelwet is het resultaat van nieuwe inzichten over de gevaren van koolmonoxide. In 2015 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hierbij kwam naar voren dat veel koolmonoxide-incidenten ontstonden door verkeerd handelen of nalatigheid van onkundige monteurs. Ook bleek dat de helft van de ongelukken plaatsvindt bij moderne cv-installaties. Om de branche te professionaliseren, de veiligheid nog meer te waarborgen en het aantal ongelukken met koolmonoxide terug te dringen, heeft de Rijksoverheid besloten certificeringen verplicht te maken. Dat heeft dus 60 jaar geduurd. 

 

Energieraad Brussel 


Vandaag, 4 april 2023, was in Brussel de tiende Energieraad tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Daarbij waren hoge vertegenwoordigers aanwezig zoals Josep Borrell en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Ook de Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson, de Amerikaanse minister van Energie Jennifer Granholm en een vertegenwoordiger van het Zweeds voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waren hierbij aanwezig. De belangrijkste boodschap die voortkwam uit deze gesprekken was zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Russisch Gas.

 

Europeanen voelen meer voor volledig gasloos worden, en de Amerikanen hoorde we alleen over onafhankelijk worden van dat Russisch Gas. Twee verschillende gedachten dus. De toekomst zal het leren.

 

Global Warming Potential /  F-gas wetgeving

In dat zelfde Europees Parlement werd onlangs de wens uitgesproken om op korte termijn schadelijke koudemiddelen, die gebruikt worden in koel/vries systemen maar ook in warmtepompen en airco's  te verbieden.

Zoals u wellicht nog weet is er een getal bedacht die de schadelijkheid van een F-gas aangeeft. GWP, dat staat voor Global Warming Potential, of in Nederlands 'een getal dat iets zegt over de opwarming van de Aarde'. De naam is niet voor niets GLOBAL want het gaat over heel de wereld. Om de opwarming van de Aarde terug te dringen moet heel de wereld iets doen, samenwerken dus. Maar dat lukt de mensheid niet. De mens is nu eenmaal egoïstisch. De een wil er grond bij, de ander vindt de economie belangrijker dan de wereldbol.


Zou het slim zijn om Europees voor te lopen ? Tja, het moet een keer gebeuren dus misschien kun je dan beter de eerste zijn ? Of niet ? Lastig.

 

Mogelijke toekomst van F-gassen / koudemiddelen:

 

Verboden op gebruik F-gassen vanaf 2024:
In koel- en vrieskasten voor commerciële toepassingen.  

 

Verboden op gebruik F-gassen vanaf 1 januari 2025
Met betrekking op Losse koelinstallaties met F-gas met GWP > 150
Met betrekking op Plug-in warmtepomp- en airco toestellen met F-gas met GWP > 150
Met betrekking op Splitairconditioning en splitwarmtepompen met een koudemiddelvolume < 3 kg en F-gas met GWP > 750

 

Verboden op gebruik F-gassen vanaf 1 januari 2027
Met betrekking op splitairconditioning en splitwarmtepompen met een vermogen < 12 kW en F-gas met GWP >150
Met betrekking op Splitairconditioning en splitwarmtepompen met een vermogen > 12 kW en F-gas met GWP > 750

Verbod op gebruik F-gassen vanaf 1 januari 2025:
Voor Huishoudvriezers en koelkasten met een F-gas
Voor Losse koelmeubels met een F-gas (behalve voor koelen lager dan -50 °C)

 

Verboden op gebruik F-gassen vanaf 1 januari 2026:
Voor plug-in kamer-, monoblocks en andere losse airconditioning met een F-gas

Verboden op gebruik F-gassen vanaf 1 januari 2028:

Met betrekking op Splitairconditioners en splitwarmtepompen met een koudemiddelvolume < 3 kg
Met betrekking op Splitsystemen met vermogen tussen de 12 kW en 200 kW met F-gas met GWP > 750
Met betrekking op  Splitsystemen met een vermogen > 200 kW


De meeste Airco toestellen zijn vandaag de dag afgevuld met het F-gas R32, dit F-gas heeft een GWP getal van 675. 


Vanaf 2025 mag dit F-gas dus niet meer in een Monoblock warmtepomp.  En in geval van een splituitvoering niet meer bij vermogens onder de 12 kW.  De grotere machines mogen vanaf 2028 niet meer met R32 worden uitgevoerd! 


Een van de weinige alternatieven op een F-gas is 'koudemiddel'  R290, beter bekend als Propaan, dat heeft een GWP van 3 wat zeer laag is en dus een prima alternatief kan zijn.  Alleen Propaan is zeer brandbaar en dat geeft weer een ander risico.  

 

Op dit moment zijn er studies om te kijken of we, en onder welke voorwaarden, meer dan 500 gram Propaan binnen in de woning in een warmtepomp kunnen toepassen (tot 500 gram gebeurt nu al). 


Maar het is lang niet zeker of de Verenigde Staten met deze Europese voorstellen mee gaan doen. Joe Biden wil wel, maar als straks Trump wordt gekozen dan is de kans dat ze in de pas meelopen klein.  Dat maakt  dat de nieuwe compressoren die nodig zijn om met propaan te werken (Propaan heeft hogere werkdrukken nodig) kostbaar worden omdat er minder kwantiteit is (verschillende markten). 

 

Enfin,  wie het weet mag het zeggen (maar liever niet hardop.. want er is al genoeg polarisatie). 


Wij, eenvoudige installateurs, wachten het af en volgen het proces langst de lijn. Hopelijk lukt het de fabrikanten om de nieuwe technieken betaalbaar te produceren en betaalbaar op de markt te zetten. Want dan alleen kan een energietransitie (van het gas af) slagen. Het moet ook voor de normale burger (dat zijn wij ook) betaalbaar zijn.  En dan hebben we het ook nog niet gehad over het te krap aan ‘handjes’ in ons vakgebied.  We staan voor zeer lastige uitdagingen.

 

Tot zover deze gedachten kronkels, feitjes en voorspellingen.
Wordt vervolgd.  (John 4-4-23)
 

 

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zaterdag 20 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.