Avondklok voor warmtepomp leidt soms tot meer energieverbruik of andere vermogenskeuze.

Administrator (admin) on 06.04.2021

De avondklok voor een warmtepomp leidt soms tot meer energieverbruik of andere vermogenskeuze.

Blog 6 april 2021,  Avondklok voor lucht/water-warmtepomp is ingegaan.

Avondklok voor warmtepomp leidt soms tot meer energieverbruik of andere vermogenskeuze.


Op 1 april jl. zijn de nieuwe geluidsregels ingegaan voor lucht-water-warmtepompen en airco-units. De eis voor geluidsdruk bij nieuw te plaatsen toestellen is maximaal 45 dB (A) overdag (7.00- tot 19.00 uur)  en 40 dB (A)  in de nacht op de 'erfgrens van de woning' (19.00- 7.00 uur).
Voor meerdere toestellen betekent dit dat in het menu van de warmtepomp van 19.00 tot 7.00 uur de ‘stille stand’ wordt ingezet (dit kan bij meerdere merken).

Gedurende die tijd kan de warmtepomp niet meer op volvermogen draaien. Maar bijvoorbeeld op maximaal 60% van het vol-vermogen
Als we dat uitrekenen en uitgaan van die 60%  (we nemen 10 kW warmteverlies omdat dit makkelijk rekenen is) geeft dat:

24 uur x 10 kW = 240 was nodig,  nu wordt het  (12 uur x 10 kW) + (12 uur  x 6 kW) = 192.
192/240 = 0,8  Met andere woorden we zitten dan op 80% van de warmteverliesberekening.


Je zou kunnen zeggen Bètafactor 0,8 en dekken daarmee volgens de ISSO 97% van de jaarbehoefte. 

Per saldo betekent dit theoretisch dat voor 3% van de jaarbehoefte de bijverwarming aan zal gaan.


Of, als je met deze gegevens rekening gaat houden, kies je vooraf een lucht-water-warmtepomp met een inzet op 125% in verhouding tot de warmteverliesberekening (125 x 0, 8 = 100).

Het voordeel is dat deze  (groter vermogen) warmtepomp waarschijnlijk vaak ook nog stiller zal zijn dan het kleinere model, hij kan immers langer op een laaglast draaien.


Voorbeeld  jaarlijkse meerkosten stille stand

Stel dat we een woning van 150 m² GO (bouwnorm 2020) met een kengetal (mech. ventilatie) van 40 Watt per m² hebben.
Dan is het op te stellen verwarmingsvermogen 150 x 40 = 6000 Wat,  of wel 6 kW. 
Het aantal te verwachten omgerekende vollasturen voor dit toestel en bouwnorm 2020 bedraagt 1237 uur.
Dat geeft dus een af te geven hoeveelheid energie per jaar van 6 kW x 1237 uur = 7422 kWh.

We hebben precies de 6 kW warmtepomp gekozen, en deze draait met 60% nacht stilte (geeft 80% inzet over 24 uur)

Volgens de ISSO Betafactor tabel dekken we daarmee 97% van de jaarbehoefte.  Stel dat het gekozen toestel voor verwarming een SCOP getal heeft van 4;

 

Situatie 1 voor verwarming zonder 'nacht stilte' :
Nodig 7422 kWh : SCOP 4 = 1855 kWh uit het net.  Stel dat een Kwh €0,22 kost, dan is dit € 408,21 per jaar.


Situatie 2 met nachtstilte (60 % vermogen gedurende 12 uur per dag) We dekken dan 97% van de jaar behoefte.
Van de 7422 kWh wordt dus 97% met de warmtepomp gedaan.  Dat geeft (7422 x 0,97=) afgerond 7200 kWh : SCOP 4 = 1799 kWh uit het net.  3 % (7422 - 7200 =) 222 kWh wordt met bijverwarming gedaan. Een elektrisch element met COP 1.
Totaal is dan het jaar verbruik 1799 kWh + 222 kWh = 2021 kWh x € 0,22 = 444,62 per jaar.


Dit betekent dat je voor (€444,62 - € 408,21 = ) € 36,41 uur per jaar (in dit voorbeeld) blije buren hebt.

Dus op zich vallen de meerkosten voor de stille stand mee.


Overigens is in deze woning (3 personen) ook nog 2626 kWh per jaar nodig voor tapwater.
Dit kan gewoon met de compressor, een lager vermogen betekend een iets langere boiler laadtijd, stel dat het SCOP voor tapwater 2,5 is dan zijn de bijkomende kosten per jaar voor tapwater 2626 : 2,5 = 1050 kWh x € 0,22 = € 231,- (met of zonder stille stand).  


Noot: strikt genomen, volgens ISSO,  moet je bij de op te tellen 6 kW voor verwarmen ook nog 0,87 kW bij tellen voor een 200 liter boiler. Het op te stellen vermogen had dan 6,87 kW moeten zijn.
 

 

Meer over geluid en deze eis leest u hier: https://warmtepomp-tips.nl/relevant/geluid/

 

Avondklok voor warmtepomp geluid nachtstand stillestand

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zaterdag 20 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.