Nog te vroeg om vraag en aanbod m.b.t warmtepompen op elkaar af te stemmen.

Administrator (admin) on 03.05.2021

Smart grid, afstemmen van vraag en aanbod warmtepomp

Bron: flexible-energy.eu, mei 2021

Nog te vroeg om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, maar verstandig om te kiezen voor een toestel dat Smart Grid is voorbereid. 

Voor warmtepomp nog te vroeg om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Pas over 5 tot 10 jaar is het slim aansturen van warmtepompen waarschijnlijk financieel interessant om pieken en onbalans op het elektriciteitsnet te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Accenture in opdracht van Flexiblepower Alliance Network (FAN) en TKI Urban Energy. Momenteel zijn de opbrengsten voor de zogenaamde flexibele inzet van warmtepompen nog te klein. De verwachting is dat tussen 2025 en 2030 de business case positief is en dat is binnen de levensduur van de warmtepompen die vandaag en morgen aangeschaft worden.


Het is zinvol om te kiezen voor een warmtepomp welke voorbereid is op Smart Grid. 

Een warmtepomp die met informatie, welke vanaf het internet is te halen, gestuurd kan worden. 
Het is de bedoeling om in de toekomst vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dat de warmtepomp energie neemt wanneer deze in grote mate aanwezig is en bijvoorbeeld uitgaat wanneer er minder energie is.  De energieprijs kan hier aan gekoppeld worden.  Je kunt denken aan wind- of zonne energie die er soms in overvloed is en soms te weinig.  Maar je kunt ook denken om per woonwijk de energie te verdelen, zodat over een dag genomen, ieder ‘aan de beurt komt’ en op die manier het elektriciteitsnet niet te zwaar wordt belast.

 

Buffervaten voor tijdelijke energie opslag

Naast de warmtepomp zelf zal ook de installatie hiervoor gereed moeten zijn.  Denk aan een extra grote warmwaterboiler die je kunt verwarmen wanneer de goedkope energie zich aandient, waarna je er een tijdje mee toe kan.  Denk ook aan een groot buffervat in de installatie waarin je tijdelijk warmte kunt opslaan om later, als het nodig is, te verwarmen.  Uiteindelijk zal de vorm van vraag en aanbod ook kunnen ingrijpen op ons comfort.  We zullen moeten toestaan dat we het ene moment onze woning net iets warmer maken, om zodoende daarna even zonder verwarming te kunnen en de temperatuur langzaam wat gaat zakken. Iets meer schommelen dus van de temperatuur.


Uiteraard is ook het laden van auto’s in dit onderzoek meegewogen. Want ook daar is een goede verdeling interessant. 

 

Nieuwsgierig naar het onderzoek?  U kunt het via deze link downloaden.

 

 

Stukje uit het rapport:

 

Situatie

De energietransitie leidt tot elektrificatie van het eindgebruik en een volatiel aanbod door een toename van zonne- en windenergie. Het afstemmen van vraag en aanbod wordt daardoor ingewikkelder en op sommige plekken ontstaat netcongestie. Flexibiliteit kan ingezet worden voor balanshandhaving van vraag en aanbod en het voorkomen van netcongestie. Warmtepompen dragen bij aan de elektrificatie van de gebouwde omgeving, maar kunnen óók flexibiliteit bieden door de in- & uitschakeltijden te verschuiven of te variëren in elektrisch vermogen (all-electric warmtepompen) of tijdens piekmomenten van energiedrager te wisselen (hybride warmtepompen).

 

Complicatie

Ontsluiting van flexibiliteit met behulp van warmtepompen staat in de kinderschoenen. Terwijl de flexmarkt bij grootverbruikers met grote volumes volwassen is, zijn de lokale flexmarkten en aanbod van geaggregeerde volumes nog in ontwikkeling. Er is
bijvoorbeeld nog geen marktstandaard voor de flexibele aansturing van apparaten. De baten voor ontsluiting van flexibiliteit met warmtepompen zijn klein en versnipperd. De partijen die kosten maken om flexibiliteit mogelijk te maken, hebben nog onvoldoende prikkels om dit te regelen. 

 

Doelstellingen

 

  • De waardeketen van warmtepompen voor ontsluiting van flexibiliteit in kaart brengen.
  • De kosten en baten inzichtelijk maken voor het ontsluiten van flexibiliteit van warmtepompen vanuit het perspectief van de gebruiker, installateur, en energieleverancier/aggregator.
  • Identificeren van een roadmap die leidt tot concrete vervolgstappen voor FAN en TKI Urban Energy om te kunnen sturen op het verbeteren van de businesscase.

Met andere woorden er is nog veel 'werk aan de winkel' in warmtepomp-land. 

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zondag 21 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.